Semiootika osakonna akadeemiline kalender

2023/24 õppeaasta

AKADEEMILINE KALENDER

 

13. november 2023

Lõputööde juhendajate ja teemade kinnitamine

16.-17. novembril 2023

HUMA sügiskool

11. detsembril 2023

Seminaritööde teemade ja juhendajate kinnitamine;

jaanuaris 2024 kaitstavate lõputööde eelkaitsmine

23. jaanuar 2024

Bakalaureusetööde kavandite kaitsmine;

lõputööde kaitsmised

05.02.-06.02.2024

Töötajate teadusseminar Mokkos

29. aprill 2024

Magistritööde eelkaitsmine

27. mai 2024

Magistritööde kaitsmine

7. mai 2024

Bakalaureusetööde eelkaitsmine

10. juuni 2024

Bakalaureusetööde kaitsmine ja

Bakalaureuseeksam

28. mai 2024,

11. juuni 2024,

27. juuni 2024 (korduskaitsmine)

Seminaritööde kaitsmine

augusti algus 2024(?)

Juri Lotmani kultuurisemiootika + igasugust  kursus rahvusvahelises suveülikoolis

22. jaanuaril 2024

26.-27. august 2024

1. aasta doktoriõppe nooremteadurite atesteerimine

Doktorantide atesteerimine            

 

           

 

Semiootika osakonna sündmused

semiootika osakonna üritused
Tartu Ülikooli üliõpilased

Tule ja tutvu ingliskeelsete õppekavadega!

Adam Toon

G. Frege nimeline loengusari 2023: Adam Toon „Vaimu lugu: kartesianism, biheiviorism ja fiktsionalism"