Semiootika osakonna akadeemiline kalender

           

SEMIOOTIKA OSAKONNA

2022/23 õppeaasta

AKADEEMILINE KALENDER

R , 14. oktoober ja

E., 17.oktoober 2022

Magistritööde kavandite kaitsmine

14. november 2022

Bakalaureuse- ja magistritööde juhendajate ja teemade kinnitamine

24.-25. novembril 2022

Magistrikooli sügiskool

12. detsembril 2022

Seminaritööde teemade ja juhendajate kinnitamine;

jaanuaris 2023 kaitstavate lõputööde eelkaitsmine

17. jaanuar 2023

Bakalaureusetööde kavandite kaitsmine + erandlikud lõputööde kaitsmised

30.01.-31. 01. 2023

Töötajate teadusseminar Mokkos

24. aprill 2023

Magistritööde eelkaitsmine

29. mai 2023

Magistritööde kaitsmine

2. mai 2023

Bakalaureusetööde eelkaitsmine

5. juuni 2023

Bakalaureusetööde kaitsmine ja

Bakalaureuseeksam

30. mai 2023,

13. juuni 2023,

20. juuni 2023 (korduskaitsmine)

Seminaritööde kaitsmine

augusti algus 2023

Juri Lotmani kultuurisemiootika kursus rahvusvahelises suveülikoolis

augustis 2023

Rahvusvaheline Semiootika suvekool

23. jaanuaril 2023

28.-29. august 2023

1. aasta nooremteadurite atesteerimine

Doktorantide atesteerimine             

           

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine
tudengid_HV

Humanitaarteaduslikud vabaained avardavad silmaringi

#õppimine #rahvusvaheline
Tudengid gloobust uurimas.

Humanitaartudengite seiklused välismaal õppides ja praktikal