Semiootika õppekavad

Semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppekava

Semiootika ja kultuuriteooria annab tugeva humanitaarse alushariduse – analüüsioskused ja teadmised kommunikatsioonist ja tähendusloomest kultuuris, ühiskonnas ja eluslooduses. Õpitut saab rakendada erinevatel elualadel, näiteks kultuuri-, meedia- ja filmianalüüsis, ühiskonna- ja ökokriitikas, konfliktianalüüsis ja reklaamiloomes, kommunikatsioonijuhtimises ja loometöös. Semiootika bakalaureuseõpe annab hea aluse edasisteks õpinguteks magistrantuuris ja uurimistööks nii semiootikas kui ka teistel erialadel.

Vaata õppekava lühitutvustust.

Bakalaureuseõpe sisaldab kaht osa - peaeriala ehk semiootika ja kultuuriteooria ning kõrvaleriala:

(1) kohustuslikku peaeriala, sh
  • üldised humanitaarteaduste aineid, sh keeleõpet ning akadeemilise uurimise ja kirjutamise aluseid;
  • semiootika kursused sissejuhatavatest keerukamate ja kitsalt temaatilisteni, millest osad on ka valikulised. Semiootika kursused sisaldavad nii teooriat kui rakendusi. Põhjalikumalt saab semiootika rakendamist harjutada uurimustöös ja praktikaainetel.
  • uurimistööd, mida toetavad juhendajad ja valdkondlikud (ehk kultuuri-, sotsio- ja biosemiootika) seminarid;
  • vabaained.
(2) valitav kõrvaleriala või peaeriala laiendamine
 
Kõrvaleriala saad valida oma huvide järgi, näiteks seoses oma uurimisteemaga. 
Kõrvaleriala asemel võid valida peaeriala laiendamise - rahvusvahelise õpirändega mõnda maailma semiootikakeskusesse (moodul õpiränne semiootikas ja kultuuriteoorias, 24 EAP) ja praktilise semiootika valikmooduliga (12 EAP). Laiendamisel tuleb lisaks läbida üks või kaks moodulit mujalt.
Infot semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppe õppekava ülesehituse ning ainekavade kohta õppeinfosüsteemist: 2021/2022

Tunniplaanid on kättesaadavad ÕISis.

Üliõpilasele oluline info õppekorralduse kohta


 

Semiootika ja kultuuriteooria magistriõppekava

Semiootika magistriõpe annab oskuse analüüsida keerukaid semiootilisi nähtusi kultuuri, ühiskonna ja looduse vallast – nii teoorias kui praktikas.

Semiootika ja kultuuriteooria magistrantuuri on oodatud huvilised olenemata varasemast erialast. Kandidaate hinnatakse motivatsioonikirja ja erialakatse (vestluse) kaudu.

Loe õppimise kohta semiootika ja kultuuriteooria magistriõppes.

Täpsem info õppeinfosüsteemis.

Semiootikuid on vaja, et tõlgendada ja mõtestada maailmas toimuvat, meie vilistlased on Eesti elu ja kultuuri aktiivsed kujundajad.

  • Semiootika MA annab oskuse terviklikult analüüsida keerukaid nähtusi, kultuuri, ühiskonna ja eluslooduse kommunikatsiooni- ja tõlgendusprotsesse.
  • Rahvusvaheline õpikeskkond koju kätte – eestikeelne õppetöö maailmas tunnustatud semiootikakeskuses, koos rahvusvaheliste tudengitega.
  • Valikuline süvenemine teooriasse või rakendustesse, kultuuri-, sotsio- või biosemiootikasse.
  • Individuaalne ja tudengisõbralik – isiklik õpitee ja erialaõpe kahel päeval nädalas.

Eestikeelne magistriõpe semiootika ja kultuuriteooria annab teadmisi kultuuri, ühiskonna ja eluslooduse kommunikatsiooni- ja tõlgendusprotsessidest ning oskused neid teadmisi rakendada. Õppima on oodatud huvilised olenemata varasemast erialast.

Bakalaureuseõppes omandatud alusteadmiste juurde annab magistriõpe keerukamate semiootiliste nähtuste tervikliku analüüsioskuse. Süveneda saab nii teooriasse kui ka rakendustesse, spetsialiseeruda kultuuri-, sotsio- või biosemiootika suunal. Kel semiootikataust puudub, saab läbida sissejuhatava valikmooduli.

Õppetöö on tudengisõbralik ja individuaalse lähenemisega.

Kutse ettekannete esitamiseks 14. varauusaegse filosoofia konverentsile (NWEMP)

14. varauusaegse filosoofia konverents toimub 28.–29. septembril 2024 Tartu Ülikoolis. Konverentsid toimuvad inglise keeles.

Videoloengud ja taskuhäälingud

Videoloengud ja taskuhäälingud

Kõnelev lehekülg

Mõtteloo noorteadlaste taskuhääling „Kõnelev lehekülg“