Autor:
Jess Bailey Designs, pexels.com

Praktika

Filosoofia õppekavas on nii bakalaureuse kui magistri tasemel kohustuslikuks õppeaineks praktika. Bakalaureuseõppes on selle mahuks 3 EAP (ehk 78 akadeemilist tundi), magistriõppes 6EAP (ehk 156 akadeemilist tundi). 

  Liitu valdkonna prakitkapakkumiste listiga

Praktika eesmärk on võimaldada tudengitel rakendada õpitud teadmisi ja oskusi töökeskkonnas või konkreetse ülesande täitmisel. Kuigi bakalaureuseõppes ei saa veel tudengitelt oodata väga spetsiifilisi erialaseid teadmisi, on siiski võimalik harjutada mitmete nn ülekantavate oskuste (inglise keeles transferabale skills) rakendamist. 

Ülekantavad oskused on näiteks:

 • oskus töötada meeskonnas;
 • vastutuse võtmine ja jagamine; 
 • infotöötlemise oskus; 
 • suhtlemine ja asjaajamine võõrkeeles;
 • ajaplaneerimine;
 • teooriate praktikas rakendamine;
 • olulise ebaolulisest eristamine.

Ka tööandjad ootavad tulevastelt töötajatelt pädevusi, mille raames ülikoolis omandatud teoreetilisi teadmisi ja oskusi rakendatakse nö päris elus – ürituste organiseerimine, materjalide ettevalmistamine ja analüüs jne.  Vähem tähtis ei ole ka võimalus luua juba ülikooli ajal kontakte võimalike tööandjatega.  Praktika aine on võimalus end erinevates tegevustes proovile panna ja leida vastuseid küsimustele:

 • Kas suudan kohaneda ja õppida ka teises keskkonnas?
 • Kui hästi oskan ja tahan teha meeskonnatööd?
 • Kuidas rakendada analüüsioskust hoopis teist sorti tekstide ja materjalide peal?
 • Kas ja kuidas aitab seminarides treenitud kriitiline ja süstemaatiline mõtlemine lahendada konkreetseid valdkondadevahelisi probleeme?

Praktika peaks aitama tudengil täiendada olemasolevaid oskusi, kasvatades tema enesekindlust ja pakkudes võimalust eneserefleksiooni kaudu end ja oma võimeid paremini tundma õppida ja arendada. Oluline on kogemusest õppimine ja selle õppimise teadvustamine.

Praktika plaan

Praktika aruanne

Praktika tagasiside

Korduvad küsimused

Tudengid peavad endale ise leidma koha või tegevuse, millega oma praktika punktid välja teenida (mõtle sellest kui osa oma praktikast). Praktika koordinaator saab neid ainult nõustada koha leidmisel või pakkuda välja ideid. Aeg-ajalt on osakonnal konkreetseid praktika pakkumisi, sellisel juhul sobivat sihtrühma tudengeid teavitatakse sellest pakkumisest.

Ei ole kindlat nimekirja sobivatest tegevustest, aga üldiselt ei tohiks praktika olla sarnane tavapärase koolitööga, st tekstide lugemine ja arutamine seminaris, loengute kuulamine ja esseede kirjutamine jne. Lisaks, kõik tegevused, mis lubavad tudengil rakendada oma filosoofilisi teadmisi ja oskusi, ja/või tegevused, mis panustavad tudengi eelistatud karjääri, on eelistatud ja julgustatud. Üldiselt uurimistöö tegemine (kas koos või ilma oma juhendajata) on praktikaks sobilik tegevus vaid siis, kui sellel on väga konkreetne väljund.

Tudeng peaks pöörduma praktika koordinaatori poole enne igasuguse praktikaks mõeldud tegevuse tegemist. See on oluline, sest vaid nii saab kindel olla, et kõik asjaosalised on kõigest teadlikud ning kõiki vajalikke protseduure jälgitakse. Muidugi tegevused, mida tudeng on teinud iseseisvalt, võivad siiski sobida praktikaks, eeldusel et kõik vajalikud tingimused on täidetud. Aga ka sel juhul peab üliõpilane praktika koordinaatoriga ühendust võtma võimalikult vara.

Praktikat ei pea tegema kogu mahus korraga, seda võib teha osades, kuid väikseim võimalik osa on 1 EAP. Praktika tegevusi võib sooritada ka väljaspool õppeperioodi.

NB! BA tudengitel on võimalik praktika küll sooritada osadena, aga ÕISi saab selle sisse kanda alles siis kui kõik 3 EAP on tehtud.

Kui tudeng sooritab oma praktika väljaspool ülikooli, siis on vajalik allkirjastada kolmepoolne (tudeng-ülikool-praktika koht) leping, lisaks samuti kontaktandmed hilisema tagasiside kogumiseks. Peale praktika lõppu peab tudeng täitma tööajatabeli ning kirjaliku raporti ja võtma oma praktika juhendajalt kirjaliku tagasiside praktika kohta. Need tuleb esitada praktika koordinaatorile, et oleks võimalik vajadusel küsida täiendavat tagasisidet. Kui tudeng sooritab oma praktika väljaspool osakonda, siis tuleb lisaks anda ka oma praktikajuhendaja kontaktandmed, et tudengi soorituse kohta oleks võimalik küsida tagasisidet. Juhendid, dokumendivormid ning lepingute aluspõhjad saab praktika koordinaatori käest.

 

NB! Kui sooritad praktikat ERASMUSe raames, siis on aruandlus veidi teistsugune. Lisaks osakonnas kasutusel olevatele aruandevormidele tuleb ka täita ERASMUSe aruandlus, paberid esitada dekanaati. Kui see on tehtud, siis antakse tudengile sertifikaat, mis tuleb esitada praktika koordinaatorile koos teiste dokumentidega.

Vastavalt ülikoolis kehtivale korrale on 1 ainepunkt väärt 26 akadeemilist tundi tööd. Tavaliselt enne praktika tegevuse alustamist peaksid tudeng ja praktika koordinaator hindama plaanitava tegevuse kestvust ja väärtust ainepunktides. See on vaid aga hinnang, mis on mõeldud aitamaks tegevusi planeerida. Tegelik antavate punktide hulk sõltub tegelikult tehtava töö hulgast, välja arvatud juhul kui eelnevalt on teisiti kokkulepitud. Aeg-ajalt võib osakond pakkuda välja fikseeritud punktimahuga praktika tegevusi, sõltumata tegelikult kulunud tööajast.

Kuna filosoofia õpingud ei valmista tudengit ette üheks konkreetseks ametiks, siis on mõnikord tudengitel keeruline välja mõelda, kuhu praktikat sooritama minna. Praktika koha valikul peaks olema olulised kaks faktorit:

 • Esiteks, et tudeng saaks rakendada oma filosoofia õpingute jooksul omandatud oskusi ja teadmisi
 • Teiseks, et tudeng puutuks kokku valdkonnaga, milles ta plaanib oma hilisemat karjääri alustada

Inspiratsiooniks on allpool nimekiri mõndadest praktikabaasidest ja -tegevustest, mida meie osakonna tudengid on teinud.

BA õppeastme tudengid:

 • Postimehes ajakirjanik
 • Haridus- ja teadusministeeriumis kontoritöö
 • TÜ Loodusmuuseum, giid
 • Luisa tõlkebüroo, tõlkija
 • Swedbank, krediidi- ja riskianalüüs

MA õppeastme tudengid:

 • Osakonnas ainekursuse õpetamine või õpetamise assisteerimine
 • Õpetamine Tartu Rahvaülikoolis
 • Teadusprojektis osalemine välisülikooli juures
 • Osakonnas kraadiõppurite konverentsi korraldamine

Praktika- ja tööpakkumised Üliõpilaste infokirjas

Futulab - üliõpilase arengut ja karjääri toetav keskkond

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega