Kaitstud 3+2 BA tööd

Filosoofia erialal kaitstud 3+2 BA tööd

Tagasi kõikide lõputööde lehele

Tristan Czar Aasmäe cum laude Ebamoraalse kunstniku Roman Polański loomingu tarbimise vastujuhendaja Heidy Meriste, retsensent Uku Tooming

Maria Aksiim cum laude Arvo Valtoni varajastest novellidest tõukuv debatt võõrandumise üle Nõukogude Eesti ühiskonnas. Filosoofiline vaadejuhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Johanna Ross

Liis Soon cum laude Heather Burnetti persoona-põhisest vaenusõnade käsitlusestjuhendaja Alexander Davies, retsensent Mats Volberg

Kristi Ojatamm Kas utilitarism on rahuldav teooria moraalsete dilemmade tuvastamiseks ja lahendamiseks? juhendaja Francesco Orsi, retsensent Mats Volberg

Carl Valk Kriitika õiglase sõja põhimõtete kehtivusele partisanide ja terroristide kontekstis Michael Walzeri teooriate põhjal, juhendaja Pärtel Piirimäe, retsensent Francesco Orsi

Kerttu-Kaisa Viik Argumendid looduskeskkonna kaitseks Albert Schweitzeri essee "Aukartus elu ees" käsitluses, juhendaja Kadri Simm, retsensent Mats Volberg

Karl Vilu Superintellekti väärtuste joondamise probleem, juhendaja Bruno Mölder, retsensent Margit Sutrop

Jane Eiche cum laude Psychiatry Meets Philosophy of Mind: A Defence of Externalism About the Constitution of Mental Disordersjuhendaja Vivian Puusepp, retsensent Bruno Mölder

Heldi Marleen Lang cum laude Peter Singeri argumendid loomkatsete vastu biomeditsiinisjuhendaja Kadri Simm, retsensent Mats Volberg

Aurora Ruus cum laude Muusikateose identiteedi probleemist Roman Ingardeni fenomenoloogia ja nüüdisaegse muusikateaduse valguses, juhendajad Eduard Parhomenko ja Toomas Siitan (EMTA), retsensent Karin Kustassoo

Hanna-Ita Kask Fenomenilised seosed kui kombinatsiooniprobleemi lahendus, juhendaja Bruno Mölder, retsensent Uku Tooming

Markus Nahkur George Berkeley immaterialism ja kvantfüüsika Kopenhaageni tõlgendus, juhendajad Roomet Jakapi ja Piret Kuusk, retsensent Raul Veede (MA)
 
Renee Stamberg An Assessment of Katharine Gelber’s Speaking Back Argument in the Context of Ethnic Russians Living in Estonia, juhendaja Alexander Stewart Davies, retsensent Mats Volberg

Oliver Daniel cum laude Suveräänsuse mõistele värske lähenemise loomine Foucault’ ja Arendti teooriate valguses, juhendaja Kadri Simm, retsensent Mats Volberg

Martin Piir cum laude Hans-Georg Gadamer ja kantiaanlikud kunstikäsitlused, juhendaja Andrus Tool, retsensent Eduard Parhomenko

Kärt Kangur Haridusfilosoofia paradigmad põhikooli sotsiaalainete õppekava näitel, juhendajad Mats Volberg ja Mari-Liis Nummert, retsensent Kadri Simm

Lilian Mõttus Kas tehisintellekti teadvus on võimalik? juhendaja Bruno Mölder, retsensent Uku Tooming

Vivian Vaha Värvitaju Maurice Merleau-Ponty kunstifilosoofias Paul Cézanne`i maalikunsti valguses, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Mona Tärk

Siim Pulst cum laude Euroopa Liidu pagulaspoliitika egalitaaride ja kommunitaaride migratsioonifilosoofilise debati valguses, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Kadri Simm

Julius Jukkum The Problems of Social Justice in Health Care, juhendaja Mats Volberg, retsensent Jay Zameska

Aleksandra Matsuk Eetilise egoismi kaitseks, juhendaja Heidy Meriste, retsensent Francesco Orsi

Olle Paas Domineerimine nähtusena kolmes võimukäsitluses, juhendaja Mats Volberg, retsensent Marek Volt

Tuuli Põhjakas Dostojevski ja Nietzsche - sarnasus kahe autori nihilismiteooriate vahel teoste "Kurjad vaimud" ja "Võimu tahe" näitel, juhendaja Jaanus Sooväli, retsensent Henri Otsing

Joosep Raud Aju-arvuti koosluse potentsiaalne mõju väärtussüsteemidele, juhendaja Mats Volberg, retsensent Merike Reiljan

Liisa Rootare Sotsiaalabi pakkumise filosoofiline mõtestamine tulenevalt tänase sotsiaaltöö põhimõtetest, juhendaja Kadri Simm, retsensent Siobhan Kattago

Agnes Tiimus Lastele suunatud reklaamid võivad kahjustada laste autonoomiat, juhendaja Kadri Simm, retsensent Marek Volt

Kaur Tsirel Probleem C. Thi Nguyeni kajakambri definitsioonis, juhendaja Alexander Davies, retsensent Toomas Lott

Anna Kaling cum laude A Critical Analysis of "Born This Way" and "Not A Choice" Arguments for the Acceptance of Queer Sexualities, juhendaja Francesco Orsi, retsensent Mats Volberg

Frank Christopher Kirch Objektiivsus ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse mõju hindamine, juhendaja Endla Lõhkivi, retsensent Jaana Eigi

Riho Majas  Ülimalt hea jumala võimalikkusest: vastuargumente kurjuse probleemile, juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Eduard Parhomenko

Helo Liis Soodla cum laude "Slur or False Friend? An Assessment of "False Friends” Arguments", juhendaja Alexander Stewart Davies, retsensent Uku Tooming

Ove Averin "Henry More ja hinge rännak läbi eri tüüpi kehade", juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Eduard Parhomenko

Siim Bachmann "Noël Carrolli sisupõhise esteetilise kogemuse definitsiooni kaitse", juhendaja Marek Volt, retsensent Merike Reiljan

Heiko Leesment "Kas liberaalne paternalism on rakendatav Robert Nozicki kontseptsioonina ideaalsest riigist?", juhendaja Mats Volberg, retsensent Marek Volt

Taavi Luik "How Can Artificial Intelligence Be Risky?", juhendaja Mats Volberg, retsensent Siobhan Kattago

Roland Pütsepp "Gratitude Towards States of Affairs", juhendaja Heidy Meriste, retsensent Margit Sutrop

Marie Soone "Teaduse terviklikkus teaduse eetikakoodeksi raames", juhendaja Heidy Meriste, retsensent Kadri Simm

Oto Tuul "Vabadus solvata: filosoofiline uurimus vihakõnest ja sõnavabaduse piiridest", juhendaja Mats Volberg, retsensent Kadri Simm

Daria Dreilikh "F. M. Christensen’s Critique of „Sexual Harassment“", juhendaja Marek Volt, retsensent Kadri Simm

Egle Erik "How the Virtue of Compassion Requires Us to Be Vegan", juhendaja Heidy Meriste, retsensent Francesco Orsi

Ingrid Suuder "Moraalne parendamine: tehisintellekti ja neuroloogilise sekkumise võrdlus", juhendaja Kadri Simm, retsensent Marek Volt

Tiina Suur "Ateism Thomas Hobbesi filosoofias", juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Meelis Friedenthal

Mirt Kruusmaa cum laude "The Relationship Between Thinking and the World in the Philosophy of Hannah Arendt", juhendaja Siobhan Kattago, retsensent Francesco Orsi

Merlin Kivi "Inimõitseng hariduse eesmärgina", juhendaja Margit Sutrop, retsensent Mats Volberg

Mari Krumm "Hariduse tähendus inimese moraalsele arengule Immanuel Kanti pedagoogikakäsituses ja Lawrence Kohlbergi pedagoogikateoorias", juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Kadri Simm

Kevin Sebastian Saaremäe "Martin Heideggeri 1949. aasta Bremeni-ettekannete meediateoreetilisi implikatsioone", juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Ülo Matjus

Silver Sepp "Miks ja kuidas on vabaturumajanduslik kapitalism Lääne ühiskonna üldise moraaliga vastuolus?", juhendaja Mats Volberg, retsensent Kadri Simm

Signe Soosaar "Mida tähendab ja teeb mõiste Thomas S. Kuhni käsitluses", juhendaja Endla Lõhkivi, retsensent Ave Mets

Märt Hallasoo “Kropotkini käsitlus kaasaegse riigi kujunemisest ja inimühiskonnast enne riiki”, juhendajad Kadri Simm ja Roomet Jakapi, retsensent Karel Pajus

Erik Jürmann “Thomas Kuhn: Theory of Progress or Theory of Change?”, juhendaja Endla Lõhkivi, retsensent Kristin Kokkov

Juta Kruusmäe “Antropotsentrismi õigustamine keskkonnaeetikas Bryan G. Nortoni nõrga antropotsentrismi näitel”, juhendaja Külli Keerus, retsensent Mats Volberg

Sander Lillemäe “Moraali teke ja areng”, juhendaja Kadri Simm, retsensent Külli Keerus

Aita Meentalo “Dionysos kui loovuse printsiip Friedrich Nietzschel ja Vjatšeslav Ivanovil“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Ülo Matjus

Kristiina Miller “Sotsiaalse kapitali roll korruptsiooni vähendamisel“, juhendaja Mats Volberg, retsensent Margit Sutrop

Inga Mäemets “Endel Tulvingu autonoeetilise teadvuse kontseptsiooni fenomenoloogiline käsitlus“, juhendaja Bruno Mölder, retsensent Taavi Laanpere

Henri Otsing Gelassenheit kui olemisajaloolise mõtlemise tee“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensendid Joonas ja Juhan Hellerma

Keit Paju “Moraalsed argumendid taimetoitluse ja täistaimetoitluse poolt”, juhendaja Külli Keerus, retsensent Mats Volberg

René Tõnisson “Can Autonomous Machines Make Ethical Decisions?”, juhendaja Mats Volberg, retsensent Rao Pärnpuu

Angela Adamson „Institutsionaalne kunstiteooria ja Wollheimi dilemma“, juhendaja Marek Volt, retsensent Margit Sutrop

Sven Anderson “Kas õppimist toetav hindamine on õiglane? Deskriptiivne vaade õigluse tajumisele”, juhendajad Kadri Simm, Kristi Mumm, retsensent Marek Volt

Triinu Eesmaa “Fenomenilise teadvuse ja intentsionaalsuse lahutamatus”, juhendaja Bruno Mölder, retsensent Uku Tooming

Mark Hallap “Lists in the Meno and the Euthyphro, juhendajad Toomas Lott, Riin Sirkel, retsensent Uku Tooming

Mariann Järvela “Törnbjörn Tännsjö spordifänluse ebamoraalsuse argumendi kriitika“, juhendaja Heidy Meriste, retsensent Mats Volberg

Mari Kirs “Epikurose egoistlik sõpruse kontseptsioon“, juhendaja Toomas Lott, retsensent Mats Volberg

Teele Nõlvak “Mis on filosoofia ja miks seda vaja on? Deleuze’i ja Guattari “Mis on filosoofia?” põhjal“, juhendaja Jaanus Sooväli, retsensent Janar Mihkelsaar

Anna Elise Rohtmets "Do Kuhnian Revolutions Suit Biology?", juhendaja Edit Talpsepp, retsensent Ave Mets

Siim Rääk “Muusika-metafüüsika keskne roll Friedrich Nietzsche filosoofias “Tragöödia sünni“ näitel“, juhendaja Ülo Matjus, retsensent Eduard Parhomenko

Karl Erik Saks “Sokraatiline iroonia Platoni dialoogides“, juhendaja Toomas Lott, retsensent Andrus Tool

Lauri Adrian Talv “Tõe korrespondentsiteooria kriitika Friedrich Nietzsche kirjutises „Tõest ja valest moraalivälises mõttes““, juhendaja Jaanus Sooväli, retsensent Eduard Parhomenko

Hell Vitsut „Abordidebatt: Argument psühholoogilise persoonikäsitluse kasuks“, juhendaja Kadri Simm, retsensent Mats Volberg

Aina Ambrosius "Rahvastiku kasvu reguleerimise moraalne õigustatus", juhendaja Külli Keerus, retsensent Mats Volberg

Astrid Asi "Õigusfilosoofiliste teooriate rakendamine õigusemõistmisel", juhendaja Mats Volberg, retsensent Ave Mets

Kaia Beilmann "Mis on kollektiivne mälu?", juhendaja Taavi Laanpere, retsensent Uku Tooming

Maarja Kask "Sokraatiline meetod – vahend moraaliteadmiste saavutamiseks või protreptika?", juhendaja Toomas Lott, retsensent Andrus Tool

Taimi Laur "Egoism Immanuel Kanti eetikas ja Alison Hillsi egoismivormid", juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Külli Keerus

Karmen Lillemets "Globaalne vaesus ning selle leevendamine", juhendaja Kadri Simm, retsensent Külli Keerus

Mati Maine "Fenomenoloogiline reduktsioon ja solipsismiküsimus Edmund Husserli mõtlemises", juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Juhan Hellerma

Marika Proover "Loomade heaolu käsitlused ja problemaatika aretuse kontekstis", juhendaja Külli Keerus, retsensent Kadri Simm

Peeter Raudsik “Orientalismi filosoofia: kriitika”, juhendaja Kadri Simm, retsensent Märt Läänemets

Joosep Sibul "Sissevaade Georg Hackenschmidti filosoofilisse õpetusse", juhendaja Ülo Matjus, retsensent Marek Volt

Triinu Soikmets "David Hume’i maitsestandard kunstiteoste hindamisel", juhendaja Marek Volt, retsensent Ülo Matjus

Juhan Trink "Mis kasu on Sokratesega vestlemisest? Sokratese kirjeldused oma metodoloogiast „Sokratese apoloogias“, „Menonis“ ja „Theaitetoses“", juhendaja Toomas Lott, retsensent Andrus Tool

Sander Vaus "The Normativity of Truth in Cognitive Evaluation", juhendaja Daniel Cohnitz, retsensent Eve Kitsik

Eva Voog "Reduktsioon Maurice Merleau-Ponty fenomenoloogias ja fenomenoloogilises kunstikäsituses", juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Juhan Hellerma

Indrek Lõbus cum laude “Criticsism of the Propositionalist Approach to Solving the Problem of Opaque Attitude Contexts, and an Outline of an Alternative” , juhendajad Daniel Cohnitz ja Alexander Davies, retsensent Luis Estrada Gonzalez

Triinu Nõmme cum laude „Globaalne õiglus ja indiviidi vastutuse küsimus“, juhendaja Kadri Simm, retsensent Külli Keerus

Peeter-Paul Hallaste “Pinker’s Dilemma: Why Linguistic Relativity Is neither False in Principle nor Trivial”, juhendaja Alexander Davies, retsensent Taavi Laanpere

Carel Kivimaa „Presentism ja erirelatiivsusteooria“, juhendaja Bruno Mölder, retsensent Piret Kuusk (füüsika instituut)

Urve Meritam „Feminism ja sotsiaalne õiglus Martha Nussbaumi käsitluses“, juhendaja Kadri Simm, retsensent Hanna-Liisa Ennet

Susann Mikli „Poliitiliste otsuste legitiimsus“, juhendaja Kadri Simm, retsensent Marek Volt

Eveli Neemre „David Papineau eesmärgipärane arutlus ja ja kas seda saab ka loomadele rakendada“, juhendaja Endla Lõhkivi, retsensent Timo Maran

Merike Reiljan “Are Reasons for Action Agent’s Psychological States or Facts of the World?”, juhendaja Francesco Orsi, retsensent Alexander Davies

Silver Sillak „Sotsiaalmajanduslik võrdsus R. H. Tawney ja M Walzeri näitel“, juhendaja Kadri Simm, retsensent Mats Volberg

Kristiina Tikkenberg “Identiteet ja kultuuride võrdse tunnustamise nõue. Medusa sündroom”, juhendaja Kadri Simm, retsensent Marek Volt

Henri Tilga “Paternalism spordis: vanemate autonoomiast ja lapse õigusest “avatud tulevikule””, juhendaja Marek Volt, retsensent Külli Keerus

Heidy Meriste cum laude "Is Misleading less Bad than Lying?", juhendajad Margit Sutrop ja Theda Rehbock, retsensent Francesco Orsi

Anneli Hallik "Varemete esteetiline kogemine", juhendaja Marek Volt, retsensent Helen Haav

Kristina Jakovleva "A Moral Evaluation of Contemporary Debt Redistribution through the Theory of Justice of John Rawls (with reference to the cases of the EU and the USA)", juhendaja Paul McLaughlin, retsensent Francesco Orsi

Silvia Keerd "Susan Sontag tõlgendamise vastu", juhendaja Marek Volt, retsensent Andrus Tool

Heidi Koolmeister "Liberalism versus poliitiline paternalism: John Locke’i kriitika Sir Robert Filmeri Patriarcha aadressil", juhendajad Roomet Jakapi ja Antonino Rotolo, retsensent Kadri Simm

Jakob Laulik "Richard Rorty epistemoloogiakäsitus ning selle kriitikud", juhendaja Andrus Tool, retsensent Riin Kõiv

Uku Loskit "Süsteemide vastuväide John Searle’i hiina toa argumendile", juhendaja Bruno Mölder, retsensent Taavi Laanpere

Gunnar Mitt "Laste ilmaletoomise moraalsusest", juhendaja Margit Sutrop, retsensent Marek Volt

Merilin Männamäe "Autonoomia väärtus riigi ja indiviidi jaoks Joseph Razi käsitluses – miks ja mis tingimustel on riigi sekkumine isikuautonoomiasse õigustatud?", juhendaja Eva Piirimäe, retsensent Kadri Simm

Taavi Narits "Immanuel Kanti moraalifilosoofia rakendamine kaasaegses militaareetilises mõtlemises", juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Külli Keerus

Martin Raba "Häbi ja süü biovõimus", juhendaja Margit Sutrop, retsensent Eduard Parhomenko

Taavi Remmel "Kunsti ajaloolise ja „hegelliku“ lõpu käsitlus Arthur C. Danto kunstifilosoofias", juhendaja Ülo Matjus, retsensent Janar Mihkelsaar

Allan Roosmaa "Eetiline probleemistik inimese parendamise debatis: ülevaade poolt- ja vastuargumentidest", juhendaja Margit Sutrop, retsensent Kristi Lõuk

Kertu Seppa "Usalduse fenomeni mõistelised aspektid", juhendaja Margit Sutrop, retsensent Mats Volberg

Elina Adamson cum laude „Autentsusideaal ja tähendushorisondid Charles Taylori filosoofias” Juhendaja Margit Sutrop, retsensent Eva Piirimäe

Madli Ross cum laude „Väärtuskategooriad keskkonnaeetiliste konfliktsituatsioonide käsitlemisel” juhendaja Külli Keerus, retsensent Hanna-Liisa Ennet

Kaarel Vaidla cum laude “Meetodi mõistmine Martin Heideggeri varase mõtlemise läbi” juhendaja Ülo Matjus, retsensent Eduard Parhomenko

Martin Aidnik „Human Nature and Social Criticism in the Philosophy of the Young Marx” juhendaja Paul McLaughlin, retsensent Kadri Simm

Marianne Karm „Psühholoogilise altruismi bioloogilisele altruismile taandamise õigustatusest” juhendaja Margit Sutrop, retsensent Külli Keerus

Kristin Kokkov “Keskastme teooriate meetod arheoloogiateaduses” juhendajad Tiiu Hallap ja Endla Lõhkivi, retsensent Edit Talpsepp

Pille Peri „Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse motivatsioonist – Eesti ettevõtete näitel“ juhendaja Margit Sutrop, retsensent Aive Pevkur

Kadri Sahin “Paul Karl Feyerabendi ühismõõdutuse filosoofia” juhendaja Endla Lõhkivi, retsensent Urmas Ivask

Sandra Saks “William Jamesi religioonikäsitlus ja Charles Taylori kriitika selle aadressil” juhendaja Andrus Tool, retsensent Uku Tooming

Lenne-Ann Savila „Willard Van Orman Quine'i jutumärgitustamise tõeteooria ja selle kriitika” juhendaja Jaan Kangilaski, retsensent Marek Volt

Henri Zeigo „Kas mõisteanalüüs on kooskõlastatav psühholoogide arusaamaga mõistete representeerimisest?” juhendajad Daniel Cohnitz ja Uku Tooming, retsensent Taavi Laanpere

Eik Tammemäe „Moore ja Wittgenstein teadmisest ja tõsikindlusest” juhendaja Bruno Mölder, retsensent Jaan Kivistik

Raul Veede “Isaac Newtoni teadusfilosoofiliste vaadete avaldumisest teoses Chronology of Ancient Kingdoms Amended” juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Katrin Velbaum

Kristiina Averin „Disjunktivistliku tajuteooria mõningatest aspektidest”, juhendaja Tiiu Hallap, retsensent Vivian Bohl

Margus Elings „R. M. Hare’i seletus moraalikonfliktide probleemile metaeetikas”, juhendaja Külli Keerus, retsensent Marek Järvik

Jaan Elken “Is Passing the Turing Test Evidence for Intelligence?”, juhendaja Daniel Cohnitz, retsensent Tiiu Hallap

Marie Jaksman „Võimumehhanismid ja vastupanu võimalused Michel Foucault’ käsitluses”, juhendaja Jüri Lipping, retsensent Leo Luks

Sten Kapten “Is Authoritarian Capitalism a Viable Alternative to Its Western Liberal Version, to Promote Long Term Economic Growth?”, juhendaja Valdar Parve, retsensent Igor Gräzin

Tanar Kirs „Luule vahekord olemisega Martin Heideggeri olemisajaloolise mõtlemise seisukohalt”, juhendaja Ülo Matjus, retsensent Eduard Parhomenko

Georg Kirsberg „Kodaniku õigus väljuda kogukonnast – kas piisav garantii liberaalse ühiskonna jaoks, et lubada diskrimineerivaid kogukondasid?”, juhendaja Peeter Selg, retsensent Kristel Toom

Allan Kruus „Mittelokaalsed kvantkorrelatsioonid ja kausaalsus”, juhendaja Veiko Palge, retsensent Henrik Sova

Kerli Kurikka „G. E. Lessingi väited maalikunsti kohta traktaadis „Laokoon“”, juhendaja Ülo Matjus, retsensent Andrus Tool

Mihkel Lees „Liberaalne eugeenika – kui kaugele võime tulevaste põlvede omaduste valikul eetiliselt minna?”, juhendaja Kadri Simm, retsensent Kristi Lõuk

Kärt Pettai "Vaim kui substants George Berkeley käsitluses“ juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Vivian Bohl

Ann Randver “The Philosophical Anarchism of William Godwin”, juhendaja Paul McLaughlin, retsensent Priit Põhjala

Helen Schasmin „Francis Hutcheson moraali motivatsioonist”, juhendaja Eva Piirimäe, retsensent Anne-Mai Helemäe

Erko Schvarts „Jean-Jacques Rousseau käsitlus eel-ühiskondlikust inimesest”, juhendaja Kadri Simm, retsensent Mirjam Lepikult

Sven Sepp „Individuaalsed vabadused ühiskonnas – ideaal ja tegelikkus“ juhendaja Aive Pevkur, retsensent Marek Volt

Sander Sirel „Tunnete ja kalduvuste roll Immanuel Kanti moraalifilosoofias”, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Helen Haav

Mariliis Tago „Teose ja kunstiteose käsitusest Martin Heideggeri mõtlemises”, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Ülo Matjus

Toomas Tatrik „Vana-Kreeka filosoofia sünd José Ortega y Gasseti käsitluses”, juhendaja Sven-Olav Paavel, retsensent Märt Põder

Sandra Veinla “Stirner and Wolff on Autonomy and Anarchism”, juhendaja Paul McLaughlin, retsensent Mats Volberg

Jekaterina Denissova cum laude "A Challenge For David Chalmers' Ambitious Neo- Descriptivism" juhendajad Daniel Cohnitz ja Bruno Mölder, retsensent Jaan Kangilaski

Jelena Issajeva "Was Rudolf Carnap a Logical Behaviorist?" juhendaja Daniel Cohnitz, retsensent Bruno Mölder

Jakob Kangur „Biospherical Egalitarianism in Deep Ecology” juhendaja Paul McLaughlin, retsensent Mats Volberg

Kai Kuropatkin ““Liigse skoorimise” moraalne staatus spordis” juhendaja Marek Volt, retsensent Valdar Parve

Kai Laidla “Pornograafia tsenseerimine ja keelustamine radikaalfeministide ja liberaalfeministide käsitluses” juhendaja Marek Volt, retsensent Kadri Simm

Kristi Lõhmus “Etnotsentrism ja antropotsentrism John Locke'i omandikontseptsioonis” juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Tarmo Tirol

Marianne Medar "Colin McGinn`s Argument for Transcendental Naturalism" juhendajad Daniel Cohnitz ja Bruno Mölder, retsensent Endla Lõhkivi 

Karel Pajus „Inimsuse mõiste Immanuel Kanti eetikas angloameerika autorite tõlgendustes” juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Eva Piirimäe

Priit Põhjala „Murray Bookchin as Social Critic: An Assessment” juhendaja Paul McLaughlin, retsensent Eve Kitsik

Erik Seim “Süü või ohtlikkus - eetiline dilemma?” juhendaja Pärtel Piirimäe, retsensent Marko Kairjak

Tiia Sugasepp „Sõnavabadus ja selle piirid. Eesti monumentide teisaldamise näide” juhendaja Aive Pevkur, retsensent Kristi Lõuk

Rait Tuulas „Kohustuste enda vastu ja kohustuste teiste vastu vahekord Immanuel Kanti moraalifilosoofias” juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Helen Haav

Rando Usin „Immanuel Kanti käsitlus valetamisest” juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Helen Haav

Eve Kitsik cum laude „Hegemony and Counterhegemony in John Dewey’s Educational Theory“ juhendaja Paul McLaughlin, retsensent Gert-Rüdiger Wegmarshaus

Liis Raamat cum laude „Parmenides olemise ja mõtlemise vahekorrast Martin Heideggeri "Moira" põhjal“, juhendaja Ülo Matjus, retsensent Eduard Parhomenko

Janika Aav „Koolidistsipliini protsessuaalne käsitlus ja selle konstrueerimise katse haridusfilosoofia ja –psühholoogia perspektiividest lähtudes“ juhendaja Märt Põder, retsensent Aire Vaher

Karl Gildemann „Kommunitarism – tee stagnatsiooni või progressi?“, juhendaja Kadri Simm, retsensent Eva Piirimäe

Juhan Hellerma „Inimloomuse käsitlus Martin Heideggeri Sissejuhatuses metafüüsikasse“, juhendaja Ülo Matjus, retsensent Eduard Parhomenko

Ingmar Jaska „Teadmise argument ja D. Papineau fenomeniliste mõistete teooria“, juhendaja Tiiu Hallap, retsensent Bruno Mölder

Laura Kalda „Positiivse vabaduse elemendid kaasaegses liberalismis John Rawlsi „Õigluse teooria“ näitel“ juhendaja Eva Piirimäe, retsensent Kadri Simm

Kalle Keskrand „Vastuolud John Locke'i omandikontseptsioonis“ juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Roope Rotko

Eneli Kindsiko „Kuidas toimub õigustatud omandamine loomuseisundis: omand ja sellega seonduvaid küsimusi John Locke’i käsitluses“, juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Kadri Simm

Kaidi Koort „Kas Thomas Hobbes on psühholoogiline egoist?“ juhendaja Eva Piirimäe, retsensent Roomet Jakapi

Riin Kõiv „Eksperimendist kui filosofeerimise meetodist Nietzschel“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Janar Mihkelsaar

Taavi Laanpere „Daniel Dennetti käsitlus intentsionaalsusest“, juhendaja Bruno Mölder, retsensent Jaan Kivistik

Kadri Lukk „Enese omamisõiguse tees ja prostitutsioon“, juhendaja Marek Volt, retsensent Kadri Simm

Peeter-Marko Mikk „Richard Rorty filosoofia kui epistemoloogia kujunemisest (poleemika Michael Williamsiga)“, juhendaja Andrus Tool, retsensent Roomet Jakapi

Mari-Liisa Parder „John Locke’i loomuseisundi ja John Rawlsi algpositsiooni võrdlev käsitlus teoste Two Treatises of Government ja A Theory of Justice põhjal“, juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Külli Keerus

Sandra Preiman „Elu, teadmise ja illusiooni suhtest Friedrich Nietzsche teostes „Ajaloo kasust ja kahjulikkusest elule“ ning „Moraali genealoogiast““, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Märt Põder

Triin Raadik „Thomas Hobbes ja John Locke loomuseisundist ja sõjaseisundist“, juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Anne-Mai Helemäe

Andrea Redpap „Michael Dummetti tähendusteooria projekt ja tema kriitika tõetingimuslikule tähenduse teooriale“, juhendaja Jaan Kangilaski, retsensent Bruno Mölder

Jana Tamm „John Rawls – kas liberaal või respublikaan?“, juhendaja Eva Piirimäe, retsensent Kadri Simm

Taivo Teder „Sõjanduslik professionalism“, juhendaja Valdar Parve, retsensent Marek Volt

Laura Viidebaum „Friedrich Nietzsche keelekäsitusest tema varase loomingu põhjal“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Märt Põder

Airi Vitsut „J. S. Milli vabaduse kontseptsioon ja religiooni roll ühiskonnas“ juhendaja Roomet Jakapi, retsensent Aive Pevkur

Mats Volberg „The Democratic Conception of Education and the Problem of Civic Education“ juhendaja Paul McLaughlin, retsensent Gert-Rüdiger Wegmarshaus

Jaana Eigi cum laude „Philip Kitcheri argument uurimisvabadusest“, juhendaja Endla Lõhkivi, retsensent Rein Vihalemm

Kaur Garšnek cum laude „Nietzsche nihilismi ületamine läbi budistliku tühjuse“, juhendaja Tiiu Hallap, retsensendid Eduard Parhomenko, Märt Läänemets

Helen Haav cum laude „Üleva-tunne enesetunnetusena: Barnett Newmani abstraktne ekspressionism Immanuel Kanti ja Jean-François Lyotard’i üleva-käsitluse kontekstis“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Jaak Kangilaski

Mariliis Lehtveer cum laude „Põhjuslikud seadused ja Russelli eliminativism“, juhendaja Piret Kuusk, retsensent Bruno Mölder

Jevgeni Ossinovski cum laude „Mittemoraalsus ja selle ulatus Stirneri ja Nietzsche moraalikäsitluses“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Tõnu Luik

Johanna Ross cum laude „Keelelise relativismi väljavaated Davidsoni ja Rescheri vastanduse valguses“, juhendaja Tiiu Hallap, retsensent Jaan Kangilaski

Uku Tooming cum laude „Seletus ja ennustus rahvapsühholoogias“, juhendaja Bruno Mölder, retsensent Endla Lõhkivi

Katrin Parbus „Martin Heideggeri mõtlev kahekõne Stefan George luuletusega eesti keeli“, juhendaja Tõnu Luik, retsensent Eduard Parhomenko

Piret Samuel „Boorse’i biostatistilise teooria (BST) kriitiline analüüs“, juhendajad Endla Lõhkivi ja Valdar Parve, retsensent Edit Talpsepp

Henrik Sova „David Owensi põhjuslikkuseteooria probleemid“, juhendaja Piret Kuusk, retsensent Urmas Ivask

Merily Tosin „Raha kui sotsiaalne nähtus: kas pelk vahetusvahend (Sokrates) või mitte?“, juhendaja Kadri Simm, retsensent Roope Rotko

Martin Aher „Pragmatism in Language“, juhendaja Arne Merilai, retsensendid Daniel Cohnitz ja Jaan Kangilaski

Jaak Ilomets „Töö. Kirg. Armastus. Charles Fourier’ praktiline filosoofia“, juhendaja Valdar Parve, retsensent Eduard Parhomenko

Niina Keks „Chiasm kui Olemise „põhimine tõde“ Merleau-Ponty ontoloogias kunstiteose kaudu“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Tõnu Luik

Karin Kustassoo „Meeleheide Søren Aabye Kierkegaardi käsituses“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Ülo Matjus

Roope Rotko „Solidaarsuse mõiste John Rawlsi „Õigluse teoorias““, juhendaja Marek Järvik, retsensent Kadri Simm

Miina Saarna „Sõnavabadus ja ajakirjaniku vastutus ajakirjanduseetikas“, juhendaja Margit Sutrop, retsensent Marek Järvik

Tuuli Soodla „Theodor W. Adorno valgustuse kontseptsioon ja valgustuse kriitika Immanuel Kanti näitel“, juhendaja Eduard Parhomenko, retsensent Andrus Tool