Defended 3+2 BA theses in the Philosophy Department

Tristan Czar Aasmäe cum laude Ebamoraalse kunstniku Roman Polański loomingu tarbimise vastusupervisor Heidy Meriste, reviewer Uku Tooming

Maria Aksiim cum laude Arvo Valtoni varajastest novellidest tõukuv debatt võõrandumise üle Nõukogude Eesti ühiskonnas. Filosoofiline vaadesupervisor Eduard Parhomenko, reviewer Johanna Ross

Liis Soon cum laude Heather Burnetti persoona-põhisest vaenusõnade käsitlusestsupervisor Alexander Davies, reviewer Mats Volberg

Kristi Ojatamm Kas utilitarism on rahuldav teooria moraalsete dilemmade tuvastamiseks ja lahendamiseks? supervisor Francesco Orsi, reviewer Mats Volberg

Carl Valk Kriitika õiglase sõja põhimõtete kehtivusele partisanide ja terroristide kontekstis Michael Walzeri teooriate põhjal, supervisor Pärtel Piirimäe, reviewer Francesco Orsi

Kerttu-Kaisa Viik Argumendid looduskeskkonna kaitseks Albert Schweitzeri essee "Aukartus elu ees" käsitluses, supervisor Kadri Simm, reviewer Mats Volberg

Karl Vilu Superintellekti väärtuste joondamise probleem, supervisor Bruno Mölder, reviewer Margit Sutrop

Jane Eiche cum laude Psychiatry Meets Philosophy of Mind: A Defence of Externalism About the Constitution of Mental Disorders, supervisor Vivian Puusepp, reviewer Bruno Mölder

Heldi Marleen Lang cum laude Peter Singeri argumendid loomkatsete vastu biomeditsiinissupervisor Kadri Simm, reviewer Mats Volberg

Aurora Ruus cum laude Muusikateose identiteedi probleemist Roman Ingardeni fenomenoloogia ja nüüdisaegse muusikateaduse valguses, supervisors Eduard Parhomenko and Toomas Siitan (EMTA), reviewer Karin Kustassoo

Hanna-Ita Kask Fenomenilised seosed kui kombinatsiooniprobleemi lahendus, supervisor Bruno Mölder, reviewer Uku Tooming

Markus Nahkur George Berkeley immaterialism ja kvantfüüsika Kopenhaageni tõlgendus, supervisors Roomet Jakapi and Piret Kuusk, reviewer Raul Veede (MA)
 
Renee Stamberg An Assessment of Katharine Gelber’s Speaking Back Argument in the Context of Ethnic Russians Living in Estonia, supervisor Alexander Stewart Davies, reviewer Mats Volberg

Oliver Daniel cum laude Suveräänsuse mõistele värske lähenemise loomine Foucault’ ja Arendti teooriate valguses, supervisor Kadri Simm, reviewer Mats Volberg

Martin Piir cum laude Hans-Georg Gadamer ja kantiaanlikud kunstikäsitlused, supervisor Andrus Tool, reviewer Eduard Parhomenko

Kärt Kangur Haridusfilosoofia paradigmad põhikooli sotsiaalainete õppekava näitel, supervisors Mats Volberg and Mari-Liis Nummert, reviewer Kadri Simm

Lilian Mõttus Kas tehisintellekti teadvus on võimalik? supervisor Bruno Mölder, reviewer Uku Tooming

Vivian Vaha Värvitaju Maurice Merleau-Ponty kunstifilosoofias Paul Cézanne`i maalikunsti valguses, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Mona Tärk

Siim Pulst cum laude Euroopa Liidu pagulaspoliitika egalitaaride ja kommunitaaride migratsioonifilosoofilise debati valguses, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Kadri Simm

Julius Jukkum The Problems of Social Justice in Health Care, supervisor Mats Volberg, reviewer Jay Zameska

Aleksandra Matsuk Eetilise egoismi kaitseks, supervisor Heidy Meriste, reviewer Francesco Orsi

Olle Paas Domineerimine nähtusena kolmes võimukäsitluses, supervisor Mats Volberg, reviewer Marek Volt

Tuuli Põhjakas Dostojevski ja Nietzsche - sarnasus kahe autori nihilismiteooriate vahel teoste "Kurjad vaimud" ja "Võimu tahe" näitel, supervisor Jaanus Sooväli, reviewer Henri Otsing

Joosep Raud Aju-arvuti koosluse potentsiaalne mõju väärtussüsteemidele, supervisor Mats Volberg, reviewer Merike Reiljan

Liisa Rootare Sotsiaalabi pakkumise filosoofiline mõtestamine tulenevalt tänase sotsiaaltöö põhimõtetest, supervisor Kadri Simm, reviewer Siobhan Kattago

Agnes Tiimus Lastele suunatud reklaamid võivad kahjustada laste autonoomiat, supervisor Kadri Simm, reviewer Marek Volt

Kaur Tsirel Probleem C. Thi Nguyeni kajakambri definitsioonis, supervisor Alexander Davies, reviewer Toomas Lott

Anna Kaling cum laude A Critical Analysis of "Born This Way" and "Not A Choice" Arguments for the Acceptance of Queer Sexualities, supervisor Francesco Orsi, reviewer Mats Volberg

Frank Christopher Kirch Objektiivsus ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse mõju hindamine, supervisor Endla Lõhkivi, reviewer Jaana Eigi

Riho Majas  Ülimalt hea jumala võimalikkusest: vastuargumente kurjuse probleemile, supervisor Roomet Jakapi, reviewer Eduard Parhomenko

Helo Liis Soodla cum laude "Slur or False Friend? An Assessment of "False Friends” Arguments", supervisor Alexander Stewart Davies, retsensent Uku Tooming

Ove Averin "Henry More ja hinge rännak läbi eri tüüpi kehade", supervisor Roomet Jakapi, reviewer Eduard Parhomenko

Siim Bachmann "Noël Carrolli sisupõhise esteetilise kogemuse definitsiooni kaitse", supervisor Marek Volt, reviewer Merike Reiljan

Heiko Leesment "Kas liberaalne paternalism on rakendatav Robert Nozicki kontseptsioonina ideaalsest riigist?", supervisor Mats Volberg, reviewer Marek Volt

Taavi Luik "How Can Artificial Intelligence Be Risky?", supervisor Mats Volberg, reviewer Siobhan Kattago

Roland Pütsepp "Gratitude Towards States of Affairs", supervisor Heidy Meriste, reviewer Margit Sutrop

Marie Soone "Teaduse terviklikkus teaduse eetikakoodeksi raames", supervisor Heidy Meriste, reviewer Kadri Simm

Oto Tuul "Vabadus solvata: filosoofiline uurimus vihakõnest ja sõnavabaduse piiridest", supervisor Mats Volberg, reviewer Kadri Simm

Daria Dreilikh "F. M. Christensen’s Critique of „Sexual Harassment“", supervisor Marek Volt, reviewer Kadri Simm

Egle Erik "How the Virtue of Compassion Requires Us to Be Vegan", supervisor Heidy Meriste, reviewer Francesco Orsi

Ingrid Suuder "Moraalne parendamine: tehisintellekti ja neuroloogilise sekkumise võrdlus", supervisor Kadri Simm, reviewer Marek Volt

Tiina Suur "Ateism Thomas Hobbesi filosoofias", supervisor Roomet Jakapi, reviewer Meelis Friedenthal

Mirt Kruusmaa cum laude "The Relationship Between Thinking and the World in the Philosophy of Hannah Arendt", supervisor Siobhan Kattago, reviewer Francesco Orsi

Merlin Kivi "Inimõitseng hariduse eesmärgina", supervisor Margit Sutrop, reviewer Mats Volberg

Mari Krumm "Hariduse tähendus inimese moraalsele arengule Immanuel Kanti pedagoogikakäsituses ja Lawrence Kohlbergi pedagoogikateoorias", supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Kadri Simm

Kevin Sebastian Saaremäe "Martin Heideggeri 1949. aasta Bremeni-ettekannete meediateoreetilisi implikatsioone", supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Ülo Matjus

Silver Sepp "Miks ja kuidas on vabaturumajanduslik kapitalism Lääne ühiskonna üldise moraaliga vastuolus?", supervisor Mats Volberg, reviewer Kadri Simm

Signe Soosaar "Mida tähendab ja teeb mõiste Thomas S. Kuhni käsitluses", supervisor Endla Lõhkivi, reviewer Ave Mets

Märt Hallasoo “Kropotkini käsitlus kaasaegse riigi kujunemisest ja inimühiskonnast enne riiki”, supervisors Kadri Simm and Roomet Jakapi, reviewer Karel Pajus

Erik Jürmann “Thomas Kuhn: Theory of Progress or Theory of Change?”, supervisor Endla Lõhkivi, reviewer Kristin Kokkov

Juta Kruusmäe “Antropotsentrismi õigustamine keskkonnaeetikas Bryan G. Nortoni nõrga antropotsentrismi näitel”, supervisor Külli Keerus, reviewer Mats Volberg

Sander Lillemäe “Moraali teke ja areng”, supervisor Kadri Simm, reviewer Külli Keerus

Aita Meentalo “Dionysos kui loovuse printsiip Friedrich Nietzschel ja Vjatšeslav Ivanovil“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Ülo Matjus

Kristiina Miller “Sotsiaalse kapitali roll korruptsiooni vähendamisel“, supervisor Mats Volberg, reviewer Margit Sutrop

Inga Mäemets “Endel Tulvingu autonoeetilise teadvuse kontseptsiooni fenomenoloogiline käsitlus“, supervisor Bruno Mölder, reviewer Taavi Laanpere

Henri Otsing Gelassenheit kui olemisajaloolise mõtlemise tee“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewers Joonas and Juhan Hellerma

Keit Paju “Moraalsed argumendid taimetoitluse ja täistaimetoitluse poolt”, supervisor Külli Keerus, reviewer Mats Volberg

René Tõnisson “Can Autonomous Machines Make Ethical Decisions?”, supervisor Mats Volberg, reviewer Rao Pärnpuu

Angela Adamson „Institutsionaalne kunstiteooria ja Wollheimi dilemma“, supervisor Marek Volt, reviewer Margit Sutrop

Sven Anderson “Kas õppimist toetav hindamine on õiglane? Deskriptiivne vaade õigluse tajumisele”, supervisors Kadri Simm, Kristi Mumm, reviewer Marek Volt

Triinu Eesmaa “Fenomenilise teadvuse ja intentsionaalsuse lahutamatus”, supervisor Bruno Mölder, reviewer Uku Tooming

Mark Hallap “Lists in the Meno and the Euthyphro, supervisors Toomas Lott, Riin Sirkel, reviewer Uku Tooming

Mariann Järvela “Törnbjörn Tännsjö spordifänluse ebamoraalsuse argumendi kriitika“, supervisor Heidy Meriste, reviewer Mats Volberg

Mari Kirs “Epikurose egoistlik sõpruse kontseptsioon“, supervisor Toomas Lott, reviewer Mats Volberg

Teele Nõlvak “Mis on filosoofia ja miks seda vaja on? Deleuze’i ja Guattari “Mis on filosoofia?” põhjal“, supervisor Jaanus Sooväli, reviewer Janar Mihkelsaar

Anna Elise Rohtmets "Do Kuhnian Revolutions Suit Biology?", supervisor Edit Talpsepp, reviewer Ave Mets

Siim Rääk “Muusika-metafüüsika keskne roll Friedrich Nietzsche filosoofias “Tragöödia sünni“ näitel“, supervisor Ülo Matjus, reviewer Eduard Parhomenko

Karl Erik Saks “Sokraatiline iroonia Platoni dialoogides“, supervisor Toomas Lott, reviewer Andrus Tool

Lauri Adrian Talv “Tõe korrespondentsiteooria kriitika Friedrich Nietzsche kirjutises „Tõest ja valest moraalivälises mõttes““, supervisor Jaanus Sooväli, reviewer Eduard Parhomenko

Hell Vitsut „Abordidebatt: Argument psühholoogilise persoonikäsitluse kasuks“, supervisor Kadri Simm, reviewer Mats Volberg

Aina Ambrosius "Rahvastiku kasvu reguleerimise moraalne õigustatus", supervisor Külli Keerus, reviewer Mats Volberg

Astrid Asi "Õigusfilosoofiliste teooriate rakendamine õigusemõistmisel", supervisor Mats Volberg, reviewer Ave Mets

Kaia Beilmann "Mis on kollektiivne mälu?", supervisor Taavi Laanpere, reviewer Uku Tooming

Maarja Kask "Sokraatiline meetod – vahend moraaliteadmiste saavutamiseks või protreptika?", supervisor Toomas Lott, reviewer Andrus Tool

Taimi Laur "Egoism Immanuel Kanti eetikas ja Alison Hillsi egoismivormid", supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Külli Keerus

Karmen Lillemets "Globaalne vaesus ning selle leevendamine", supervisor Kadri Simm, reviewer Külli Keerus

Mati Maine "Fenomenoloogiline reduktsioon ja solipsismiküsimus Edmund Husserli mõtlemises", supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Juhan Hellerma

Marika Proover "Loomade heaolu käsitlused ja problemaatika aretuse kontekstis", supervisor Külli Keerus, reviewer Kadri Simm

Peeter Raudsik “Orientalismi filosoofia: kriitika”, supervisor Kadri Simm, reviewer Märt Läänemets

Joosep Sibul "Sissevaade Georg Hackenschmidti filosoofilisse õpetusse", supervisor Ülo Matjus, reviewer Marek Volt

Triinu Soikmets "David Hume’i maitsestandard kunstiteoste hindamisel", supervisor Marek Volt, reviewer Ülo Matjus

Juhan Trink "Mis kasu on Sokratesega vestlemisest? Sokratese kirjeldused oma metodoloogiast „Sokratese apoloogias“, „Menonis“ ja „Theaitetoses“", supervisor Toomas Lott, reviewer Andrus Tool

Sander Vaus "The Normativity of Truth in Cognitive Evaluation", supervisor Daniel Cohnitz, reviewer Eve Kitsik

Eva Voog "Reduktsioon Maurice Merleau-Ponty fenomenoloogias ja fenomenoloogilises kunstikäsituses", supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Juhan Hellerma

Indrek Lõbus cum laude “Criticsism of the Propositionalist Approach to Solving the Problem of Opaque Attitude Contexts, and an Outline of an Alternative” , supervisors Daniel Cohnitz and Alexander Davies, reviewer Luis Estrada Gonzalez

Triinu Nõmme cum laude „Globaalne õiglus ja indiviidi vastutuse küsimus“, supervisor Kadri Simm, reviewer Külli Keerus

Peeter-Paul Hallaste “Pinker’s Dilemma: Why Linguistic Relativity Is neither False in Principle nor Trivial”, supervisor Alexander Davies, reviewer Taavi Laanpere

Carel Kivimaa „Presentism ja erirelatiivsusteooria“, supervisor Bruno Mölder, reviewer Piret Kuusk

Urve Meritam „Feminism ja sotsiaalne õiglus Martha Nussbaumi käsitluses“, supervisor Kadri Simm, reviewer Hanna-Liisa Ennet

Susann Mikli „Poliitiliste otsuste legitiimsus“, supervisor Kadri Simm, reviewer Marek Volt

Eveli Neemre „David Papineau eesmärgipärane arutlus ja ja kas seda saab ka loomadele rakendada“, supervisor Endla Lõhkivi, reviewer Timo Maran

Merike Reiljan “Are Reasons for Action Agent’s Psychological States or Facts of the World?”, supervisor Francesco Orsi, reviewer Alexander Davies

Silver Sillak „Sotsiaalmajanduslik võrdsus R. H. Tawney ja M Walzeri näitel“, supervisor Kadri Simm, reviewer Mats Volberg

Kristiina Tikkenberg “Identiteet ja kultuuride võrdse tunnustamise nõue. Medusa sündroom”, supervisor Kadri Simm, reviewer Marek Volt

Henri Tilga “Paternalism spordis: vanemate autonoomiast ja lapse õigusest “avatud tulevikule””, supervisor Marek Volt, reviewer Külli Keerus

Heidy Meriste cum laude "Is Misleading less Bad than Lying?", supervisors Margit Sutrop and Theda Rehbock, reviewer Francesco Orsi

Anneli Hallik "Varemete esteetiline kogemine", supervisor Marek Volt, reviewer Helen Haav

Kristina Jakovleva "A Moral Evaluation of Contemporary Debt Redistribution through the Theory of Justice of John Rawls (with reference to the cases of the EU and the USA)", supervisor Paul McLaughlin, reviewer Francesco Orsi

Silvia Keerd "Susan Sontag tõlgendamise vastu", supervisor Marek Volt, reviewer Andrus Tool

Heidi Koolmeister "Liberalism versus poliitiline paternalism: John Locke’i kriitika Sir Robert Filmeri Patriarcha aadressil", supervisors Roomet Jakapi and Antonino Rotolo, reviewer Kadri Simm

Jakob Laulik "Richard Rorty epistemoloogiakäsitus ning selle kriitikud", supervisor Andrus Tool, reviewer Riin Kõiv

Uku Loskit "Süsteemide vastuväide John Searle’i hiina toa argumendile", supervisor Bruno Mölder, reviewer Taavi Laanpere

Gunnar Mitt "Laste ilmaletoomise moraalsusest", supervisor Margit Sutrop, reviewer Marek Volt

Merilin Männamäe "Autonoomia väärtus riigi ja indiviidi jaoks Joseph Razi käsitluses – miks ja mis tingimustel on riigi sekkumine isikuautonoomiasse õigustatud?", supervisor Eva Piirimäe, reviewer Kadri Simm

Taavi Narits "Immanuel Kanti moraalifilosoofia rakendamine kaasaegses militaareetilises mõtlemises", supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Külli Keerus

Martin Raba "Häbi ja süü biovõimus", supervisor Margit Sutrop, reviewer Eduard Parhomenko

Taavi Remmel "Kunsti ajaloolise ja „hegelliku“ lõpu käsitlus Arthur C. Danto kunstifilosoofias", supervisor Ülo Matjus, reviewer Janar Mihkelsaar

Allan Roosmaa "Eetiline probleemistik inimese parendamise debatis: ülevaade poolt- ja vastuargumentidest", supervisor Margit Sutrop, reviewer Kristi Lõuk

Kertu Seppa "Usalduse fenomeni mõistelised aspektid", supervisor Margit Sutrop, reviewer Mats Volberg

Elina Adamson cum laude „Autentsusideaal ja tähendushorisondid Charles Taylori filosoofias” supervisor Margit Sutrop, reviewer Eva Piirimäe

Madli Ross cum laude „Väärtuskategooriad keskkonnaeetiliste konfliktsituatsioonide käsitlemisel” supervisor Külli Keerus, retsensent Hanna-Liisa Ennet

Kaarel Vaidla cum laude “Meetodi mõistmine Martin Heideggeri varase mõtlemise läbi” supervisor Ülo Matjus, reviewer Eduard Parhomenko

Martin Aidnik „Human Nature and Social Criticism in the Philosophy of the Young Marx” supervisor Paul McLaughlin, reviewer Kadri Simm

Marianne Karm „Psühholoogilise altruismi bioloogilisele altruismile taandamise õigustatusest” supervisor Margit Sutrop, reviewer Külli Keerus

Kristin Kokkov “Keskastme teooriate meetod arheoloogiateaduses” supervisors Tiiu Hallap and Endla Lõhkivi, reviewer Edit Talpsepp

Pille Peri „Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse motivatsioonist – Eesti ettevõtete näitel“ supervisor Margit Sutrop, reviewer Aive Pevkur

Kadri Sahin “Paul Karl Feyerabendi ühismõõdutuse filosoofia” supervisor Endla Lõhkivi, reviewer Urmas Ivask

Sandra Saks “William Jamesi religioonikäsitlus ja Charles Taylori kriitika selle aadressil” supervisor Andrus Tool, reviewer Uku Tooming

Lenne-Ann Savila „Willard Van Orman Quine'i jutumärgitustamise tõeteooria ja selle kriitika” supervisor Jaan Kangilaski, reviewer Marek Volt

Henri Zeigo „Kas mõisteanalüüs on kooskõlastatav psühholoogide arusaamaga mõistete representeerimisest?” supervisors Daniel Cohnitz and Uku Tooming, reviewer Taavi Laanpere

Eik Tammemäe „Moore ja Wittgenstein teadmisest ja tõsikindlusest” juhendaja Bruno Mölder, reviewer Jaan Kivistik

Raul Veede “Isaac Newtoni teadusfilosoofiliste vaadete avaldumisest teoses Chronology of Ancient Kingdoms Amended” supervisor Roomet Jakapi, reviewer Katrin Velbaum

Kristiina Averin „Disjunktivistliku tajuteooria mõningatest aspektidest”, supervisor Tiiu Hallap, reviewer Vivian Bohl

Margus Elings „R. M. Hare’i seletus moraalikonfliktide probleemile metaeetikas”, supervisor Külli Keerus, reviewer Marek Järvik

Jaan Elken “Is Passing the Turing Test Evidence for Intelligence?”, supervisor Daniel Cohnitz, reviewer Tiiu Hallap

Marie Jaksman „Võimumehhanismid ja vastupanu võimalused Michel Foucault’ käsitluses”, supervisor Jüri Lipping, reviewer Leo Luks

Sten Kapten “Is Authoritarian Capitalism a Viable Alternative to Its Western Liberal Version, to Promote Long Term Economic Growth?”, supervisor Valdar Parve, reviewer Igor Gräzin

Tanar Kirs „Luule vahekord olemisega Martin Heideggeri olemisajaloolise mõtlemise seisukohalt”, supervisor Ülo Matjus, reviewer Eduard Parhomenko

Georg Kirsberg „Kodaniku õigus väljuda kogukonnast – kas piisav garantii liberaalse ühiskonna jaoks, et lubada diskrimineerivaid kogukondasid?”, supervisor Peeter Selg, reviewer Kristel Toom

Allan Kruus „Mittelokaalsed kvantkorrelatsioonid ja kausaalsus”, supervisor Veiko Palge, reviewer Henrik Sova

Kerli Kurikka „G. E. Lessingi väited maalikunsti kohta traktaadis „Laokoon“”, supervisor Ülo Matjus, reviewer Andrus Tool

Mihkel Lees „Liberaalne eugeenika – kui kaugele võime tulevaste põlvede omaduste valikul eetiliselt minna?”, supervisor Kadri Simm, reviewer Kristi Lõuk

Kärt Pettai "Vaim kui substants George Berkeley käsitluses“ supervisor Roomet Jakapi, reviewer Vivian Bohl

Ann Randver “The Philosophical Anarchism of William Godwin”, supervisor Paul McLaughlin, reviewer Priit Põhjala

Helen Schasmin „Francis Hutcheson moraali motivatsioonist”, supervisor Eva Piirimäe, reviewer Anne-Mai Helemäe

Erko Schvarts „Jean-Jacques Rousseau käsitlus eel-ühiskondlikust inimesest”, supervisor Kadri Simm, reviewer Mirjam Lepikult

Sven Sepp „Individuaalsed vabadused ühiskonnas – ideaal ja tegelikkus“ supervisor Aive Pevkur, reviewer Marek Volt

Sander Sirel „Tunnete ja kalduvuste roll Immanuel Kanti moraalifilosoofias”, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Helen Haav

Mariliis Tago „Teose ja kunstiteose käsitusest Martin Heideggeri mõtlemises”, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Ülo Matjus

Toomas Tatrik „Vana-Kreeka filosoofia sünd José Ortega y Gasseti käsitluses”, supervisor Sven-Olav Paavel, reviewer Märt Põder

Sandra Veinla “Stirner and Wolff on Autonomy and Anarchism”, supervisor Paul McLaughlin, reviewer Mats Volberg

Jekaterina Denissova cum laude "A Challenge For David Chalmers' Ambitious Neo- Descriptivism" supervisors Daniel Cohnitz and Bruno Mölder, reviewer Jaan Kangilaski

Jelena Issajeva "Was Rudolf Carnap a Logical Behaviorist?" supervisor Daniel Cohnitz, reviewer Bruno Mölder

Jakob Kangur „Biospherical Egalitarianism in Deep Ecology” supervisor Paul McLaughlin, reviewer Mats Volberg

Kai Kuropatkin ““Liigse skoorimise” moraalne staatus spordis” supervisor Marek Volt, reviewer Valdar Parve

Kai Laidla “Pornograafia tsenseerimine ja keelustamine radikaalfeministide ja liberaalfeministide käsitluses” supervisor Marek Volt, reviewer Kadri Simm

Kristi Lõhmus “Etnotsentrism ja antropotsentrism John Locke'i omandikontseptsioonis” supervisor Roomet Jakapi, reviewer Tarmo Tirol

Marianne Medar "Colin McGinn`s Argument for Transcendental Naturalism" supervisors Daniel Cohnitz and Bruno Mölder, reviewer Endla Lõhkivi 

Karel Pajus „Inimsuse mõiste Immanuel Kanti eetikas angloameerika autorite tõlgendustes” supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Eva Piirimäe

Priit Põhjala „Murray Bookchin as Social Critic: An Assessment” supervisor Paul McLaughlin, reviewer Eve Kitsik

Erik Seim “Süü või ohtlikkus - eetiline dilemma?” supervisor Pärtel Piirimäe, reviewer Marko Kairjak

Tiia Sugasepp „Sõnavabadus ja selle piirid. Eesti monumentide teisaldamise näide” supervisor Aive Pevkur, reviewer Kristi Lõuk

Rait Tuulas „Kohustuste enda vastu ja kohustuste teiste vastu vahekord Immanuel Kanti moraalifilosoofias” supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Helen Haav

Rando Usin „Immanuel Kanti käsitlus valetamisest” supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Helen Haav

Eve Kitsik cum laude „Hegemony and Counterhegemony in John Dewey’s Educational Theory“ supervisor Paul McLaughlin, reviewer Gert-Rüdiger Wegmarshaus

Liis Raamat cum laude „Parmenides olemise ja mõtlemise vahekorrast Martin Heideggeri "Moira" põhjal“, supervisor Ülo Matjus, retsensent Eduard Parhomenko

Janika Aav „Koolidistsipliini protsessuaalne käsitlus ja selle konstrueerimise katse haridusfilosoofia ja –psühholoogia perspektiividest lähtudes“ supervisor Märt Põder, retsensent Aire Vaher

Karl Gildemann „Kommunitarism – tee stagnatsiooni või progressi?“, supervisor Kadri Simm, reviewer Eva Piirimäe

Juhan Hellerma „Inimloomuse käsitlus Martin Heideggeri Sissejuhatuses metafüüsikasse“, supervisor Ülo Matjus, reviewer Eduard Parhomenko

Ingmar Jaska „Teadmise argument ja D. Papineau fenomeniliste mõistete teooria“, supervisor Tiiu Hallap, reviewer Bruno Mölder

Laura Kalda „Positiivse vabaduse elemendid kaasaegses liberalismis John Rawlsi „Õigluse teooria“ näitel“ supervisor Eva Piirimäe, reviewer Kadri Simm

Kalle Keskrand „Vastuolud John Locke'i omandikontseptsioonis“ supervisor Roomet Jakapi, reviewer Roope Rotko

Eneli Kindsiko „Kuidas toimub õigustatud omandamine loomuseisundis: omand ja sellega seonduvaid küsimusi John Locke’i käsitluses“, supervisor Roomet Jakapi, reviewer Kadri Simm

Kaidi Koort „Kas Thomas Hobbes on psühholoogiline egoist?“ supervisor Eva Piirimäe, reviewer Roomet Jakapi

Riin Kõiv „Eksperimendist kui filosofeerimise meetodist Nietzschel“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Janar Mihkelsaar

Taavi Laanpere „Daniel Dennetti käsitlus intentsionaalsusest“, supervisor Bruno Mölder, reviewer Jaan Kivistik

Kadri Lukk „Enese omamisõiguse tees ja prostitutsioon“, supervisor Marek Volt, reviewer Kadri Simm

Peeter-Marko Mikk „Richard Rorty filosoofia kui epistemoloogia kujunemisest (poleemika Michael Williamsiga)“, supervisor Andrus Tool, reviewer Roomet Jakapi

Mari-Liisa Parder „John Locke’i loomuseisundi ja John Rawlsi algpositsiooni võrdlev käsitlus teoste Two Treatises of Government ja A Theory of Justice põhjal“, supervisor Roomet Jakapi, reviewer Külli Keerus

Sandra Preiman „Elu, teadmise ja illusiooni suhtest Friedrich Nietzsche teostes „Ajaloo kasust ja kahjulikkusest elule“ ning „Moraali genealoogiast““, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Märt Põder

Triin Raadik „Thomas Hobbes ja John Locke loomuseisundist ja sõjaseisundist“, supervisor Roomet Jakapi, reviewer Anne-Mai Helemäe

Andrea Redpap „Michael Dummetti tähendusteooria projekt ja tema kriitika tõetingimuslikule tähenduse teooriale“, supervisor Jaan Kangilaski, reviewer Bruno Mölder

Jana Tamm „John Rawls – kas liberaal või respublikaan?“, supervisor Eva Piirimäe, reviewer Kadri Simm

Taivo Teder „Sõjanduslik professionalism“, supervisor Valdar Parve, reviewer Marek Volt

Laura Viidebaum „Friedrich Nietzsche keelekäsitusest tema varase loomingu põhjal“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Märt Põder

Airi Vitsut „J. S. Milli vabaduse kontseptsioon ja religiooni roll ühiskonnas“ supervisor Roomet Jakapi, reviewer Aive Pevkur

Mats Volberg „The Democratic Conception of Education and the Problem of Civic Education“ supervisor Paul McLaughlin, reviewer Gert-Rüdiger Wegmarshaus

Jaana Eigi cum laude „Philip Kitcheri argument uurimisvabadusest“, supervisor Endla Lõhkivi, reviewer Rein Vihalemm

Kaur Garšnek cum laude „Nietzsche nihilismi ületamine läbi budistliku tühjuse“, supervisor Tiiu Hallap, reviewers Eduard Parhomenko, Märt Läänemets

Helen Haav cum laude „Üleva-tunne enesetunnetusena: Barnett Newmani abstraktne ekspressionism Immanuel Kanti ja Jean-François Lyotard’i üleva-käsitluse kontekstis“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Jaak Kangilaski

Mariliis Lehtveer cum laude „Põhjuslikud seadused ja Russelli eliminativism“, supervisor Piret Kuusk, reviewer Bruno Mölder

Jevgeni Ossinovski cum laude „Mittemoraalsus ja selle ulatus Stirneri ja Nietzsche moraalikäsitluses“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Tõnu Luik

Johanna Ross cum laude „Keelelise relativismi väljavaated Davidsoni ja Rescheri vastanduse valguses“, supervisor Tiiu Hallap, reviewer Jaan Kangilaski

Uku Tooming cum laude „Seletus ja ennustus rahvapsühholoogias“, supervisor Bruno Mölder, reviewer Endla Lõhkivi

Katrin Parbus „Martin Heideggeri mõtlev kahekõne Stefan George luuletusega eesti keeli“, supervisor Tõnu Luik, reviewer Eduard Parhomenko

Piret Samuel „Boorse’i biostatistilise teooria (BST) kriitiline analüüs“, supervisors Endla Lõhkivi and Valdar Parve, reviewer Edit Talpsepp

Henrik Sova „David Owensi põhjuslikkuseteooria probleemid“, supervisor Piret Kuusk, reviewer Urmas Ivask

Merily Tosin „Raha kui sotsiaalne nähtus: kas pelk vahetusvahend (Sokrates) või mitte?“, supervisor Kadri Simm, reviewer Roope Rotko

Martin Aher „Pragmatism in Language“, supervisor Arne Merilai, reviewers Daniel Cohnitz and Jaan Kangilaski

Jaak Ilomets „Töö. Kirg. Armastus. Charles Fourier’ praktiline filosoofia“, supervisor Valdar Parve, reviewer Eduard Parhomenko

Niina Keks „Chiasm kui Olemise „põhimine tõde“ Merleau-Ponty ontoloogias kunstiteose kaudu“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Tõnu Luik

Karin Kustassoo „Meeleheide Søren Aabye Kierkegaardi käsituses“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Ülo Matjus

Roope Rotko „Solidaarsuse mõiste John Rawlsi „Õigluse teoorias““, supervisor Marek Järvik, reviewer Kadri Simm

Miina Saarna „Sõnavabadus ja ajakirjaniku vastutus ajakirjanduseetikas“, supervisor Margit Sutrop, reviewer Marek Järvik

Tuuli Soodla „Theodor W. Adorno valgustuse kontseptsioon ja valgustuse kriitika Immanuel Kanti näitel“, supervisor Eduard Parhomenko, reviewer Andrus Tool