Autor:
erakogu

Juri Lotmani stipendium 2023

MTÜ Juri Lotmani Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi Tartu Ülikooli magistrantidele ja doktorantidele, kes oma uurimistöös jätkavad J. Lotmani ja tema koolkonna traditsioone filoloogias ja semiootikas.

2023. a. antakse välja kaks stipendiumi á 600 eurot, vastavalt slaavi filoloogia ning semiootika ja kultuuriteooria eriala magistrandile või doktorandile. Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani sünnipäeval 28. veebruaril 2023.

Stipendiumi taotlemiseks võib esitada originaalseid trükis ilmunud või trükki antud  uurimistöid – teaduslikke artikleid või artikliseeriaid, kaitstud bakalaureuse- või magistritöid ja spetsiaalselt stipendiumikonkursi jaoks kirjutatud töid, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul esitamise kuupäevast arvates.

Konkursitööde temaatika ei ole piiratud. Esitatud tööd võivad olla eesti, vene või inglise keeles ning peavad olema varustatud teiskeelse resümeega.

Konkursitööd palume esitada elektrooniliselt 20. jaanuariks 2023:

filoloogiaalased tööd aadressile milvi.kaber@ut.ee ja semiootikaalased tööd aadressile ulvi.urm@ut.ee

Stipendiumi taotlejal tuleb lisaks konkursitööle esitada:

akadeemiline CV,

juhendaja soovitus,

Esimese aasta magistrantidel ja doktorantidel, vastavalt bakalaureuse- või magistridiplomi akadeemilise õiendi koopia, juhul kui nad on omandanud oma eelneva hariduse väljaspool Tartu Ülikooli.

Lisainfo:

Milvi Kaber, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, tel. 737 5228,

e-mail: milvi.kaber@ut.ee;

Ulvi Urm, Filosoofia ja semiootika instituut, tel. 737 5933,

e-mail: ulvi.urm@ut.ee        

Lauri Linask kaitseb doktoritööd „Autocommunication in the semiotic development of the child“

17. juunil kell 16.00 kaitseb Lauri Linask semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“ („Autokommunikatsioon lapse semiootilises arengus”).
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“