Pärtel Piirimäe

Kraad
PhD (ajalugu)
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
mõtteloo professor
Jakobi 2-324