Väljaanded ja organisatsioonid

Väljaanded

Sign System Studies

Ajakiri Sign Systems Studies asutati 1964. aastal Juri Lotmani poolt (nime all Труды по знаковым системам - Σημειωτικη) - seega on tegemist vanima semiootikaalase ajakirjaga maailmas, millest sai kultuurisemiootika jaoks keskne institutsioon. Algselt (1992. aastani) ilmus ajakiri venekeelsena ning alates 1998. aastast on tegemist eelretsenseeritava rahvusvahelise kultuuri- ja loodusesemiootika ajakirjaga. Tegemist on regulaarse väljaandega, millest 2001. aastast alates ilmub 2 numbrit (üle 700 lehekülje) aastas. Samuti indekseeritakse ajakirja peamistes andmebaasides.

Tartu Semiotics Library

Tartu Semiotics Library on rahvusvaheline semiootikaalane raamatusari, mille raames avaldatakse nii monograafiaid, käsiraamatuid, sõnaraamatuid, õpikuid kui ka artiklikogumikke. Sari loodi 1998. aastal, asutajateks Peeter Torop, Mihhail Lotman ja Kalevi Kull.

Dissertationes Semioticae Universitatis Tartuensis

Sarjas Dissertationes Semioticae Universitatis Tartuensis avaldatakse Tartu Ülikooli semiootika osakonnas kaitstud doktoriväiteirju. Sari loodi 2000. aastal.

Acta Semiotica Estica

2001. aastal loodud ajakiri Acta Semiotica Estica koondab eestikeelseid semiootilisi ja kultuurianalüütilisi uurimusi. Ajakirja eesmärk on teadvustada ja edendada semiootikat kui teadusharu eesti keele- ja kultuuriruumis, kajastades erinevaid uurimissuundi ja -teemasid nii Eestis kui mujal maailmas. Alates III numbrist 2006 on Acta Semiotica Estica rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritav ajakiri. Ajakirja väljaandjaks on Eesti Semiootika Selts.

Hortus Semioticus

Hortus Semioticus on Tartu Ülikooli semiootika osakonna võrguajakiri, mis koondab üliõpilaste semiootilisi uurimusi. Ajakirja tõukejõuks uudishimu ja uurimislust, selle autoreid iseloomustab aga akadeemilise autopiloodi puudumine: vähe on veel asju, mis on iseenesestmõistetavad. Selles eristub Hortus Semioticus kahtlemata traditsioonilisematest akadeemilistest väljaannetest, neile ometi vastandumata. Kutsume ja julgustame tudengeid oma uurimusi teaduslikuks artikliks vormima.

Transliteratsioonitabel eestis väljaantavate semiootika ajakirjade jaoks:

Vorm eksperthinnagu (peer review) andmiseks eestis väljaantavatele semiootika ajakirjade artiklipakkumistele


Vaata valikut semiootika osakonna töötajate uuematest publikatsioonidest. 

Semiootika organisatsioonid ja uurimisgrupid

Eesti Semiootika Selts


Rahvusvahelised organisatsioonid

International Association for Semiotic Studies
Nordic Association for Semiotic Studies

Semiotic Society of America
International Society for Biosemiotic Studies
Association Francaise de Sémiotique


Semiootika uurimisgrupid

Aarhus Center for Semiotics
Bremen Studies in Semiotics
Kaunas International Semiotics Institute
Lund Centre for Cognitive Semiotics
Tartu Department of Semiotics
Semiosis. Evolution. Energy - Toronto

Taimebioloogia

Konverents „Kestlik teadus- milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid

Naine ja kellad

Töötuba „Interdistsiplinaarse teadustöö väljakutsed – teadusfilosoofiline vaade“