Skip to main content

Semiootika osakonna töötajad

Sellele lehele on koondatud kõigi semiootika osakonna akadeemilise personali kontaktid.

Timo Maran
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
osakonna juhataja, ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor
Jakobi 2-311
+372 737 6139
Zoosemiootika, ökokriitika, keskkonnakommunikatsioon, mimikri teooria, Eesti looduskirjandus
Timo Maran
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
osakonna juhataja, ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor
Jakobi 2-311
+372 737 6139
Ulvi Urm
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
vastutav sekretär
Jakobi 2-317
+372 737 5933
Ulvi Urm
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
vastutav sekretär
Jakobi 2-317
+372 737 5933
Peeter Torop
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
kultuurisemiootika professor
Jakobi 2-308
+372 737 6155
Kultuurisemiootika, kirjandus- ja tõlkesemiootika, kultuuriteooria
Peeter Torop
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
kultuurisemiootika professor
Jakobi 2-308
+372 737 6155
Kalevi Kull
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
biosemiootika professor
+372 737 5933
Biosemiootika, üldsemiootika, teoreetiline bioloogia
Kalevi Kull
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
biosemiootika professor
+372 737 5933
Ülle Pärli
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Ülle Pärli
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Silvi Salupere
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika lektor
Jakobi 2-314
+372 737 6154
Semiootika ajalugu, semiootika metakeel, Juri Lotmani kultuurisemiootika
Silvi Salupere
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika lektor
Jakobi 2-314
+372 737 6154
Eva Lepik
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
raamatukoguhoidja 0,75 k
Jakobi 2-333
+372 737 5413
Eva Lepik
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
raamatukoguhoidja 0,75 k
Jakobi 2-333
+372 737 5413
Ene-Reet Soovik
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
toimetaja
Jakobi 2-303
Ene-Reet Soovik
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
toimetaja
Jakobi 2-303
Anti Randviir
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika lektor, semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppe programmijuht
Jakobi 2-309
+372 737 5934
Sotsiosemiootika, ruumisemiootika, subkultuuride uuringud, semiootika kirjelduskeel
Anti Randviir
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika lektor, semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppe programmijuht
Jakobi 2-309
+372 737 5934
Mihhail Lotman
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
külalisprofessor 0,2 k
Jakobi 2-307
+372 737 5934
Üld- ja kultuurisemiootika, värsisemiootika, retoorika ja poeetika, filmianalüüs, tekstiteooria, vene kirjandus
Mihhail Lotman
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
külalisprofessor 0,2 k
Jakobi 2-307
+372 737 5934
Elin Sütiste
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika kaasprofessor
Jakobi 2-314
+372 737 6154
Tõlkesemiootika, intersemiootiline tõlge, tõlkekriitika, tõlkelugu, kultuurisemiootika
Elin Sütiste
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika kaasprofessor
Jakobi 2-314
+372 737 6154
Andreas Ventsel
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika kaasprofessor
Jakobi 2-314
+372 5562 9976
Poliitika semiootika, online-kommunikatsiooni semiootiline analüüs, kultuurisemiootika, poststrukturalistlik diskursuseteooria
Andreas Ventsel
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika kaasprofessor
Jakobi 2-314
+372 5562 9976
Tiit Remm
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur, semiootika magistriõppe programmijuht, semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppe programmijuht, semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe programmijuht
Jakobi 2-302
Linnasemiootika, ruumisemiootika, sotsiosemiootika
Tiit Remm
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur, semiootika magistriõppe programmijuht, semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppe programmijuht, semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe programmijuht
Jakobi 2-302
Riin Magnus
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur (tööleping peatatud)
Linna ökosemiootika, Jakob von Uexkülli biosemiootika, inimese ja teiste loomade vaheline kommunikatsioon, võõrliikide semiootika
Riin Magnus
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur (tööleping peatatud)
Katre Pärn
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika nooremlektor
Jakobi 2-302
Kultuurisemiootika ja -analüüs, filmi- ja meediasemiootika
Katre Pärn
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika nooremlektor
Jakobi 2-302
Silver Rattasepp
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur 0,5 k
Jakobi 2-304
Posthumanism, elurikkuse filosoofia, zoosemiootika, teadusfilosoofia
Silver Rattasepp
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur 0,5 k
Jakobi 2-304
Maarja Ojamaa
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika kaasprofessor
Jakobi 2-314
Digikultuuri semiootika, kultuurihariduse semiootika, kultuuriline autokommunikatsioon ja transmeedialisus
Maarja Ojamaa
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika kaasprofessor
Jakobi 2-314
Mari-Liis Madisson
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur (tööleping peatatud)
Kultuurisemiootika, poliitikasemiootika, meediasemiootika, identiteediloomeprotsessid, online-kultuur, vandenõuteooriad
Mari-Liis Madisson
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur (tööleping peatatud)
Ott Puumeister
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur
Poliitiline semiootika, võimusemiootika, biopoliitika
Ott Puumeister
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur
Nelly Mäekivi
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur
Jakobi 2-302
Etoloogiline ja antropoloogiline zoosemiootika, inimeste ja teiste loomade kommunikatsioon, ökosemiootika, hübriidsete keskkondade semiootiline analüüs, loomaaia bioloogia
Nelly Mäekivi
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur
Jakobi 2-302
Alexandra Milyakina
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur
Jultuurisemiootika, transmeedia, kirjandusõpetus, digiharidus
Alexandra Milyakina
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur
Lona Päll
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika nooremteadur 0,75 k
Ökosemiootika, konfliktisemiootika, keskkonnakommunikatsiooni uuringud, keskkonnakonfliktide semiootiline analüüs, vernakulaarsed narratiivid looduskaitses ja keskkonnadiskursuses
Lona Päll
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika nooremteadur 0,75 k
Aleksandr Fadeev
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika nooremteadur 0,5 k
Kultuurisemiootika, märgikasutus õppimises, psühholoogiline ja kognitiivne areng, digitaalne õppimine ja haridus, transmeedia, sisekõne
Aleksandr Fadeev
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika nooremteadur 0,5 k
Elli Marie Tragel
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
välissuhete spetsialist 0,5 k
Jakobi 2-318
+372 737 5954
Elli Marie Tragel
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
välissuhete spetsialist 0,5 k
Jakobi 2-318
+372 737 5954
Tuuli Pern
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
välissuhete spetsialist (tööleping peatatud) 0,5 k
Tuuli Pern
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
välissuhete spetsialist (tööleping peatatud) 0,5 k
Semiootika osakonna töötajad > Paragraphs > Contact
Semiootika osakonna töötajad > Paragraphs > Contact
Pauline Suzanne Delahaye
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur
Jakobi 2-302
Pauline Suzanne Delahaye
Filosoofia ja semiootika instituut
Semiootika osakond
semiootika teadur
Jakobi 2-302
#instituudist
library, floor, raamatukogu, põrand

HVFI raamatukogu suvel 2022

Jaga
01.07.2022
#instituudist
people, forest, inimesed, mets

Filosoofia ja semiootika instituut tähistas 15. aastapäeva matkates

Jaga
01.06.2022
#instituudist
lights, flags, lipud, tuled

Tunnustamine

Jaga
31.05.2022