Filosoofia osakonna töötajad

Filosoofia ajaloo õppetool

Filosoofia ajaloo õppetool õpetab filosoofia ajaloo üldkursusi ning aktuaalseid filosoofilisi probleeme ajaloolises võtmes käsitlevaid erikursusi. Uurimistegevuse põhisuunad on antiikfilosoofia, varauusaegne filosoofia, klassikaline saksa filosoofia, saksa idealismi järgne 19. sajandi filosoofia, fenomenoloogia, eksistentsialism, olemisajalooline mõtlemine, hermeneutika, kontinentaalne esteetika, 20. sajandi prantsuse filosoofia ja Eesti filosoofia.

Roomet Jakapi
Filosoofia osakond
Filosoofia ajaloo õppetool
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
Jakobi 2-325
Filosoofia ajalugu, varauusaegne filosoofia, religioonifilosoofia
Roomet Jakapi
Filosoofia osakond
Filosoofia ajaloo õppetool
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
Jakobi 2-325
Toomas Lott
Filosoofia osakond
Filosoofia ajaloo õppetool
filosoofia ajaloo teadur 0,2 k
Jakobi 2–325
Filosoofia ajalugu, antiikfilosoofia, epistemoloogia
Toomas Lott
Filosoofia osakond
Filosoofia ajaloo õppetool
filosoofia ajaloo teadur 0,2 k
Jakobi 2–325
Andrus Tool
Filosoofia osakond
Filosoofia ajaloo õppetool
filosoofia ajaloo lektor 0,75 k
Jakobi 2-324
Filosoofia ajalugu, hermeneutika
Andrus Tool
Filosoofia osakond
Filosoofia ajaloo õppetool
filosoofia ajaloo lektor 0,75 k
Jakobi 2-324
Karin Kustassoo
Filosoofia osakond
Filosoofia ajaloo õppetool
külalisteadur
Jakobi 2-325
Filosoofia ajalugu, fenomenoloogia, eksistentsialism
Karin Kustassoo
Filosoofia osakond
Filosoofia ajaloo õppetool
külalisteadur
Jakobi 2-325

Mõtteloo õppetool

Pärtel Piirimäe
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
mõtteloo professor
Jakobi 2-324
Euroopa ja Eesti mõttelugu, varauusaja ühiskondliku ja moraalse mõtte ning rahvusvahelise õiguse ja loomuõiguse ajalugu, riikluse ajalugu, historiograafia ajalugu, regionaalsete identiteetide ajalugu
Pärtel Piirimäe
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
mõtteloo professor
Jakobi 2-324
Meelis Friedenthal
Raamatukogu
Teaduskeskus
Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo kaasprofessor 0,5 k
r 297

Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
mõtteloo kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-324
Euroopa ja Eesti mõttelugu, teoloogia ja filosoofia ajalugu, varauusaja haridusajalugu, raamatuajalugu, disputatsioonid, digihumanitaaria
Meelis Friedenthal
Raamatukogu
Teaduskeskus
Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo kaasprofessor 0,5 k
r 297

Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
mõtteloo kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-324
Jaanus Sooväli
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
mõtteloo teadur
Jakobi 2-325
Filosoofia ajalugu, Eesti mõttelugu, 20. sajandi filosoofia
Jaanus Sooväli
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
mõtteloo teadur
Jakobi 2-325
Eduard Parhomenko
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
filosoofia ajaloo nooremlektor
Jakobi 2-324
Filosoofia ajalugu, saksa klassikaline filosoofia, fenomenoloogia
Eduard Parhomenko
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
filosoofia ajaloo nooremlektor
Jakobi 2-324
Juhan Hellerma
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
külalisteadur
Jakobi 2-323
Juhan Hellerma
Filosoofia osakond
Mõtteloo õppetool
külalisteadur
Jakobi 2-323

Praktilise filosoofia õppetool

Praktilise filosoofia õppetool õpetab analüütilise filosoofia laadis 20. ja 21. sajandi filosoofiat, käsitledes aga ka vanakreeka ja vara-uusaegseid moraali- ja ühiskonnateooriaid, õpetades lahendama probleeme poliitika- ja õigusfilosoofias ning eetikas, samuti sotsiaalteaduste ning ajaloo filosoofias. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on eetika, esteetika ja poliitikafilosoofia.

Kadri Simm
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-328
Eetika, bioeetika, poliitikafilosoofia
Kadri Simm
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-328
Margit Sutrop
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-332

Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
praktilise filosoofia professor 0,5 k
Jakobi 2–332
+372 737 5327
+372 520 7183
Eetika, bioeetika
Margit Sutrop
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-332

Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
praktilise filosoofia professor 0,5 k
Jakobi 2–332
+372 737 5327
+372 520 7183
Francesco Orsi
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
teoreetilise eetika kaasprofessor
Jakobi 2-326
Eetika, metaeetika
Francesco Orsi
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
teoreetilise eetika kaasprofessor
Jakobi 2-326
Siobhan Kattago
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
praktilise filosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-328
Poliiitikafilosoofia, eksistentsialism, eetika, antiikfilosoofia, ajaloofilosoofia
Siobhan Kattago
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
praktilise filosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-328
Marek Volt
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
toimetaja 0,5 k
Jakobi 2-326
Esteetika, kunstifilosoofia
Marek Volt
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
toimetaja 0,5 k
Jakobi 2-326
Mats Volberg
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
praktilise filosoofia lektor 0,2 k
Jakobi 2–236
Poliitikafilosoofia, eetika, haridusfilosoofia
Mats Volberg
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
praktilise filosoofia lektor 0,2 k
Jakobi 2–236
Jay Allen Zameska
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
filosoofia nooremteadur
Jay Allen Zameska
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
filosoofia nooremteadur
Emmi Jennina Kaaya
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
praktilise filosoofia nooremteadur
Emmi Jennina Kaaya
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
praktilise filosoofia nooremteadur
Andrey Gavrilin
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
filosoofia nooremteadur
Jakobi 2-326
Andrey Gavrilin
Filosoofia osakond
Praktilise filosoofia õppetool
filosoofia nooremteadur
Jakobi 2-326

Teadusfilosoofia õppetool

Teadusfilosoofia õppetool õpetab mitmesuguseid teadusfilosoofia ja tunnetusteooriaga seotud üld- ja erikursusi. Õppe- ja uurimistöös kasutatakse nii teadusajaloolist, sotsioloogilist kui ka loogikalist lähenemisviisi. Peamisteks uurimisteemadeks on täppisteadusliku tunnetuse eripära, teaduse uurimise metodoloogia, füüsika, keemia ja bioloogia filosoofia.

Endla Lõhkivi
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
teadusfilosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-323
Teadusfilosoofia, sotsiaalne ja kultuuriline teaduse uurimine, sotsiaalepistemoloogia
Endla Lõhkivi
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
teadusfilosoofia kaasprofessor
Jakobi 2-323
Edit Talpsepp
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
teadusfilosoofia teadur
Jakobi 2-323
Teadusfilosoofia, bioloogia filosoofia
Edit Talpsepp
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
teadusfilosoofia teadur
Jakobi 2-323
Ave Mets
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
teadusfilosoofia teadur
Jakobi 2-323
Teaduse ja tehnika filosoofia ja ajalugu, tunnetusteooria, õigusfilosoofia
Ave Mets
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
teadusfilosoofia teadur
Jakobi 2-323
Jaana Eigi-Watkin
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
õppetooli juhataja kohusetäitja, teadusfilosoofia teadur
Jakobi 2-323
Teadusfilosoofia, teaduse sotsiaalsed aspektid
Jaana Eigi-Watkin
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
õppetooli juhataja kohusetäitja, teadusfilosoofia teadur
Jakobi 2-323
Riin Kõiv
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
filosoofia teadur
nature-nurture debatt, kaasasündivuse mõiste, geneetiline põhjuslikkus, geneetiline essentsialism, biologistlikud kultuuri-seletused, vaimufilosoofia (sisu- ja representatsiooniteooriad), sotsiaalkonstruktivism, Ludwig Feuerbachi filosoofia
Riin Kõiv
Filosoofia osakond
Teadusfilosoofia õppetool
filosoofia teadur

Teoreetilise filosoofia õppetool

Bruno Mölder
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Filosoofia ja semiootika instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2–321

Filosoofia ja semiootika instituut
Filosoofia osakond
osakonna juhataja
Jakobi 2–321

Filosoofia osakond
Teoreetilise filosoofia õppetool
vaimufilosoofia professor
Jakobi 2–321
+372 737 6619
Vaimufilosoofia, metafüüsika
Bruno Mölder
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Filosoofia ja semiootika instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2–321

Filosoofia ja semiootika instituut
Filosoofia osakond
osakonna juhataja
Jakobi 2–321

Filosoofia osakond
Teoreetilise filosoofia õppetool
vaimufilosoofia professor
Jakobi 2–321
+372 737 6619
Alexander Stewart Davies
Filosoofia osakond
Teoreetilise filosoofia õppetool
teoreetilise filosoofia kaasprofessor, filosoofia magistri- ja doktoriõppe programmijuht
Jakobi 2-319
Keelefilosoofia, epistemoloogia, autonoomia, kõnevabadus
Alexander Stewart Davies
Filosoofia osakond
Teoreetilise filosoofia õppetool
teoreetilise filosoofia kaasprofessor, filosoofia magistri- ja doktoriõppe programmijuht
Jakobi 2-319
Vivian Puusepp
Filosoofia osakond
Teoreetilise filosoofia õppetool
teoreetilise filosoofia teadur 0,5 k
Jakobi 2–328
Vaimufilosoofia, fenomenoloogia, sotsiaalne tunnetus
Vivian Puusepp
Filosoofia osakond
Teoreetilise filosoofia õppetool
teoreetilise filosoofia teadur 0,5 k
Jakobi 2–328
Uku Tooming
Filosoofia osakond
Teoreetilise filosoofia õppetool
teoreetilise filosoofia teadur, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht
Jakobi 2-321
Uku Tooming
Filosoofia osakond
Teoreetilise filosoofia õppetool
teoreetilise filosoofia teadur, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht
Jakobi 2-321
#instituudist
toolid, chairs, konverents, conference

Instituudi üritused

#instituudist #rahvusvaheline #teadus
Mädanenud õun

Valdkondadevaheline teadusprojekt toetab eetilist otsustamist

#instituudist

Filosoofia ja semiootika instituudi nõukogu kodukord

Filosoofia ja semiootika instituudi kodukord