Filosoofia osakond

Filosoofia osakond kuulub filosoofia ja semiootika instituudi koosseisu koos semiootika osakonna ja konsortsiumi TÜ eetikakeskusega. Alates 1. jaanuar 2016 kuulub instituut humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna alla.

Osakond viib läbi ja arendab filosoofiaalast õppe- ja teadustööd kõigil õppeastmeil, koordineerib klassikaliste erialatekstide tõlkimist eesti keelde ning tegeleb eriala populariseerimisega. Ühtlasi annab osakond välja rahvusvahelist filosoofia ajakirja Studia Philosophica Estonica.

Osakonnaga on tihedalt seotud ka konsortsium Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Järgi meie tegemisi sotsiaalmeedias (Facebook).

Filosoofia õppimine Tartus

Sisseastumine

Dokumendid, juhised ja korrad

Teadustöö osakonnas

Filosoofiat on Tartus võimalik õppida kõigil kolmel õppeastmel - bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppes. Pikema ülevaate igast õppekavast leiad õppeinfosüsteemist:

Meie inimesed

Filosoofia osakonna töötajad

Doktorandid ja tööde teemad

#õppimine #teadus
Lingonberries pohlad

Semiootika ja kultuuriteooria eriala doktorandid

#teadus
Juri Lotman

Ilmus teos "Digitaalsest semiosfäärist. Kultuur, meedia ja teadus antropotseenis"