Skip to main content

Filosoofia osakond

Filosoofia osakond kuulub filosoofia ja semiootika instituudi koosseisu koos semiootika osakonna ja konsortsiumi TÜ eetikakeskusega. Alates 1. jaanuar 2016 kuulub instituut humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna alla.

Osakond viib läbi ja arendab filosoofiaalast õppe- ja teadustööd kõigil õppeastmeil, koordineerib klassikaliste erialatekstide tõlkimist eesti keelde ning tegeleb eriala populariseerimisega. Ühtlasi annab osakond välja rahvusvahelist filosoofia ajakirja Studia Philosophica Estonica.

Osakonnaga on tihedalt seotud ka konsortsium Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Järgi meie tegemisi sotsiaalmeedias (Facebook).

Filosoofia õppimine Tartus

Sisseastumine

Dokumendid, juhised ja korrad

Teadustöö osakonnas

Filosoofiat on Tartus võimalik õppida kõigil kolmel õppeastmel - bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppes. Pikema ülevaate igast õppekavast leiad õppeinfosüsteemist:

Meie inimesed

Filosoofia osakonna töötajad

Doktorandid ja tööde teemad

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õpetamine #teadus
small white flowers, väiksed valged lilled

Semiootika listid

Jaga
07.06.2022
#kultuur #õppimine #õpetamine #teadus
angervaks

Ajalugu

Jaga
07.06.2022