Skip to main content

Ida-Euroopa teadusfilosoofia võrgustiku 4. rahvusvaheline konverents

Alanud on registreerimine 17.-19. augustil 2022 toimuvale Ida-Euroopa teadusfilosoofia võrgustiku neljandale konverentsile.


17.-19. augustil 2022 toimub koostöös Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudiga The East European Network for Philosophy of Science (EENPS) neljas konverents.

Kutsutud esinejad: Helen E. Longino, C.I. Lewis Professor, emerita (Stanford University), Tarja Tellervo Knuuttila (University of Vienna), Lukáš Bielik (Comenius University Bratislava).


Esinejatel palume registreerida 10.juuliks 2022. 

Ilma ettekandeta osalejate registreerimise tähtaeg on 17.juuli 2022.

Registreerimine

 


 

TwitterFacebookWebsite

 


We invite submissions of contributed papers and symposia proposals related to any of the following areas:

a) General Philosophy of Science
b) Philosophy of Natural Science
c) Philosophy of Cognitive and Behavioral Sciences
d) Philosophy of Social Sciences
e) History, Philosophy and Social Studies of Science
f) Formal Philosophy of Science and Philosophy of Mathematics

Call for contributed papers
Authors are invited to submit extended abstracts (500-1000 words) + short abstracts (up to 100 words) as a .pdf file prepared for blind review through EasyChair. The abstracts should be headed by the title of the corresponding section (a – f), the title of the paper, and 3 to 5 keywords. Please also select the corresponding section as a topic in EasyChair submission form.

Call for symposia
Groups of authors are invited to submit proposals for symposia on any of the topics related to areas a) – f) in a pdf file through EasyChair. Please use the same submission site as for regular submissions and select 'Symposium' as the topic in the submission form.
The proposal should be sent in one comprehensive document and it should conform to the following structure:

  • the title of the corresponding section
  • the symposium’s title
  • a complete list of names of the symposium’s participants with their contact details
  • a general description of the topic and its actual significance for the philosophy of science broadly conceived (up to 1000 words) - the abstracts of the symposium’s contributions (up to 300 words each)
  • short CVs (up to 1 page) of the symposium’s participants.Deadlines:

  • 31 March 2022 – deadline for submissions (contributed papers and symposia)
  • 31 May 2022 – notification of acceptance
  • 31 July 2022 – deadline for registration (to be confirmed)
  • 17-19 August 2022 – conference (hybrid)
#teadus

Eugenio Israel Chavez Barreto kaitseb doktoritöö “Luis Jorge Prieto semiootiline teooria”

Eugenio Israel Chavez Barreto “The Semiotic Theory of Luis Jorge Prieto”
Jaga
28.06.2022
#teadus

Aleksandr Fadeev kaitseb doktoritööd “Õppimise, tähendusloome ja sisekõne käsitlused kaasaegses semiootikas: Lev Võgotski perspektiiv”

Aleksandr Fadeev kaitseb doktoritööd “Õppimise, tähendusloome ja sisekõne käsitlused kaasaegses semiootikas: Lev Võgotski perspektiiv”
Jaga
28.06.2022
#teadus
professor, Ülo Matjus, old man, painting, main building, tagasi mõtledes

Emeriitprofessor Ülo Matjus 80

Jaga
27.06.2022