Skip to main content

Akadeemiline personal - filosoofia osakond

Sellele lehele on koondatud kõik filosoofia osakonna akadeemiline personal. Iga isiku juures on võimalik minna ta isiklikule lehele, kus on teavet tema akadeemiliste tegemiste, juhendamisteemade, projektide ja palju muu kohta.

Filosoofia ajaloo õppetool

Filosoofia ajaloo õppetool õpetab filosoofia ajaloo üldkursusi ning aktuaalseid filosoofilisi probleeme ajaloolises võtmes käsitlevaid erikursusi. Uurimistegevuse põhisuunad on antiikfilosoofia, varauusaegne filosoofia, klassikaline saksa filosoofia, saksa idealismi järgne 19. sajandi filosoofia, fenomenoloogia, eksistentsialism, olemisajalooline mõtlemine, hermeneutika, kontinentaalne esteetika, 20. sajandi prantsuse filosoofia ja Eesti filosoofia.

Roomet Jakapi
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
Filosoofia ajalugu, varauusaegne filosoofia, religioonifilosoofia
Roomet Jakapi
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
Toomas Lott
filosoofia ajaloo teadur
Filosoofia ajalugu, antiikfilosoofia, epistemoloogia
Toomas Lott
filosoofia ajaloo teadur
Andrus Tool
filosoofia ajaloo lektor 0,75 k
Filosoofia ajalugu, hermeneutika
Andrus Tool
filosoofia ajaloo lektor 0,75 k
Karin Kustassoo
filosoofia ajaloo teadur
Filosoofia ajalugu, fenomenoloogia, eksistentsialism
Karin Kustassoo
filosoofia ajaloo teadur
Laura Viidebaum
külalisteadur
Antiikfilosoofia, retoorika, esimese sajandi intellektuaalne ajalugu
Laura Viidebaum
külalisteadur

Mõtteloo õppetool

Pärtel Piirimäe
mõtteloo professor
Euroopa ja Eesti mõttelugu, varauusaja ühiskondliku ja moraalse mõtte ning rahvusvahelise õiguse ja loomuõiguse ajalugu, riikluse ajalugu, historiograafia ajalugu, regionaalsete identiteetide ajalugu
Pärtel Piirimäe
mõtteloo professor
Meelis Friedenthal
Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo kaasprofessor 0,5 k
mõtteloo kaasprofessor 0,5 k
Euroopa ja Eesti mõttelugu, teoloogia ja filosoofia ajalugu, varauusaja haridusajalugu, raamatuajalugu, disputatsioonid, digihumanitaaria
Meelis Friedenthal
Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo kaasprofessor 0,5 k
mõtteloo kaasprofessor 0,5 k
Jaanus Sooväli
mõtteloo teadur
Filosoofia ajalugu, Eesti mõttelugu, 20. sajandi filosoofia
Jaanus Sooväli
mõtteloo teadur
Eduard Parhomenko
filosoofia ajaloo nooremlektor
Filosoofia ajalugu, saksa klassikaline filosoofia, fenomenoloogia
Eduard Parhomenko
filosoofia ajaloo nooremlektor

Praktilise filosoofia õppetool

Praktilise filosoofia õppetool õpetab analüütilise filosoofia laadis 20. ja 21. sajandi filosoofiat, käsitledes aga ka vanakreeka ja vara-uusaegseid moraali- ja ühiskonnateooriaid, õpetades lahendama probleeme poliitika- ja õigusfilosoofias ning eetikas, samuti sotsiaalteaduste ning ajaloo filosoofias. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on eetika, esteetika ja poliitikafilosoofia.

Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Eetika, bioeetika, poliitikafilosoofia
Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
Margit Sutrop
keskuse juhataja
praktilise filosoofia professor 0,5 k
737 5327
520 7183
Eetika, bioeetika
Margit Sutrop
keskuse juhataja
praktilise filosoofia professor 0,5 k
737 5327
520 7183
Francesco Orsi
praktilise filosoofia kaasprofessor
Eetika, metaeetika
Francesco Orsi
praktilise filosoofia kaasprofessor
Siobhan Kattago
praktilise filosoofia kaasprofessor
Poliiitikafilosoofia, eksistentsialism, eetika, antiikfilosoofia, ajaloofilosoofia
Siobhan Kattago
praktilise filosoofia kaasprofessor
James Stephen Pearson
praktilise filosoofia teadur
Kanti-järgne Saksa filosoofia, sotsiaal- ja poliitikafilosoofia, esteetika
James Stephen Pearson
praktilise filosoofia teadur
Marek Volt
toimetaja 0,5 k
Esteetika, kunstifilosoofia
Marek Volt
toimetaja 0,5 k
Mats Volberg
praktilise filosoofia teadur 0,5 k, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht
Poliitikafilosoofia, eetika, haridusfilosoofia
Mats Volberg
praktilise filosoofia teadur 0,5 k, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht

Teadusfilosoofia õppetool

Teadusfilosoofia õppetool õpetab mitmesuguseid teadusfilosoofia ja tunnetusteooriaga seotud üld- ja erikursusi. Õppe- ja uurimistöös kasutatakse nii teadusajaloolist, sotsioloogilist kui ka loogikalist lähenemisviisi. Peamisteks uurimisteemadeks on täppisteadusliku tunnetuse eripära, teaduse uurimise metodoloogia, füüsika ja keemia filosoofia.

Endla Lõhkivi
õppetooli juhataja, teadusfilosoofia kaasprofessor
Teadusfilosoofia, sotsiaalne ja kultuuriline teaduse uurimine, sotsiaalepistemoloogia
Endla Lõhkivi
õppetooli juhataja, teadusfilosoofia kaasprofessor
Edit Talpsepp
teadusfilosoofia teadur
Teadusfilosoofia, bioloogia filosoofia
Edit Talpsepp
teadusfilosoofia teadur
Ave Mets
teadusfilosoofia teadur
Teaduse ja tehnika filosoofia ja ajalugu, tunnetusteooria, õigusfilosoofia
Ave Mets
teadusfilosoofia teadur
Jaana Eigi-Watkin
teadusfilosoofia teadur
Teadusfilosoofia, teaduse sotsiaalsed aspektid
Jaana Eigi-Watkin
teadusfilosoofia teadur
Riin Kõiv
teadusfilosoofia assistent
nature-nurture debatt, kaasasündivuse mõiste, geneetiline põhjuslikkus, geneetiline essentsialism, biologistlikud kultuuri-seletused, vaimufilosoofia (sisu- ja representatsiooniteooriad), sotsiaalkonstruktivism, Ludwig Feuerbachi filosoofia
Riin Kõiv
teadusfilosoofia assistent

Teoreetilise filosoofia õppetool

Õppetool tegeleb 20. ja 21. sajandi analüütilise filosoofia ja loogikaga, pannes erilist rõhku teoreetilisele filosoofiale (loogika- ja matemaatikafilosoofia, keelefilosoofia, epistemoloogia, vaimufilosoofia ja metafüüsika). Hetke uurimistöö keskendub analüütilise filosoofia metodoloogiale, vaimufilosoofiale ja loogika- ning keelefilosoofiale.

Bruno Mölder
instituudi juhataja
osakonna juhataja
vaimufilosoofia professor
737 6619
Vaimufilosoofia, metafüüsika
Bruno Mölder
instituudi juhataja
osakonna juhataja
vaimufilosoofia professor
Alexander Stewart Davies
teoreetilise filosoofia kaasprofessor, filosoofia magistri- ja doktoriõppe programmijuht
Keelefilosoofia, epistemoloogia, autonoomia, kõnevabadus
Alexander Stewart Davies
teoreetilise filosoofia kaasprofessor, filosoofia magistri- ja doktoriõppe programmijuht
Vivian Puusepp
teoreetilise filosoofia teadur (tööleping peatatud) 0,25 k
Vaimufilosoofia, fenomenoloogia, sotsiaalne tunnetus
Vivian Puusepp
teoreetilise filosoofia teadur (tööleping peatatud) 0,25 k
María Jimena Clavel Vázquez
filosoofia külalislektor
Vaimufilosoofia, fenomenoloogia, tajufilosoofia, kognitiivteaduste filosoofia
María Jimena Clavel Vázquez
filosoofia külalislektor
Simon Reginald Barker
filosoofia külalislektor
Sotsiaalepistemoloogia, lahkarvamused, episteemiline usaldus, episteemiline ebaõiglus
Simon Reginald Barker
filosoofia külalislektor
#instituudist #tunnustamine #ülikoolist
Endla_Lohkivi
Jaga
17.01.2022
#ülikoolist
Sisseastumine

Tartu Ülikool kolib uuele veebiplatvormile!

Jaga
05.01.2022
#õpetamine #õppimine #ülikoolist
Observatoorium

Semiootika osakonna akadeemiline kalender 2021/2022

Jaga
31.10.2021